Viļakas senkapi

Senkapi atrodas Viļakas pilsētā Abrenes ielā 17. Latvijas Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļā ir A. Auzānes sniegtās ziņas par to,ka 1926. gadā, ceļot Viļakas luterāņu baznīcu, atrasti cilvēku kauli un senlietas.1939. gadā K. Draviņš ziņojis, ka arī 1934. gadā blakus baznīcai esošajās mežziņa māja dārzā zem ābelēm atrasti vairāki apbedījumi un senlietas, kuras tagad glabājas Arheoloģijas nodaļas fondos.1978. gadā senkapus apsekoja un fotografēja arheologs J. Urtāns. Senkapi nozīmīgi Austrumlatvijas vēlā dzelzs laikmeta apbedīšanas tradīciju pētniecībā.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/Raksta ID: 251
Atjaunināts: 17 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Kultūrvēstures objekti -> Arheoloģijas pieminekļi -> Viļakas senkapi
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=251