Domopoles senkapi - kara kapi

Senkapi atrodas netālu no Bērzīnes kalna, pie agrākās Domopoles muižas. Pazīstami jau no 1870.g. II.-12.gs. latgaļu uzkalniņu kapu lauks.

Senkapu vietu norādījis skolotājs Vaskinovičs. Domopoles sādžā nav neviena vietējā iedzīvotāja, kas varētu sniegt tuvākas ziņas par senkapiem. Senkapu vieta atrodoties pie jaunuzbūvētās Balvu - Rēzeknes šosejas, kreisajā pusē. Kādreiz uz senkapu kalniņa auguši kādi kociņi, tagad te drusku viļņots, apstrādāts lauks. Kādreiz senkapu kalniņu iekļāvuši divi zemumi, par kuriem tagad liecina tikko jūtamas ieplakas meliorētajā laukā.

Šķiet, ka republikas nozīmes piemineklis ir gandrīz pilnīgi iznīcināts. Tā nozīmes noskaidrošanai būtu nepieciešami izrakumi.

Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis.

/Pēc VKPAI materiāliem/


Raksta ID: 25
Atjaunināts: 17 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Kultūrvēstures objekti -> Arheoloģijas pieminekļi -> Domopoles senkapi - kara kapi
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=25