Varenes kalns - senkapi

Atrodas Bērzpils pagastā pie vidusskolas. Latvijas Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļas arhīvā atrodas 1923.gada ziņas par Varenes kalnu, kurā esot veci „kara kapi”. 1958.gadā  J.Kozurs ziņojis par cilvēku skeletu un divu 18.gs.monētu atradumiem Varenes kalnā.   1962.g.Latvijas PSR KM uzdevumā senkapus apsekojis O.Poļakovs, kurš arī ieguvis ziņas par cilvēku kaulu un divu 17.gs.monētu atradumiem. Par cilvēku kaulu atradumiem minētajos senkapos rakstījusi arī L.Vītola 1963.gadā

1978.gadā senvietu apsekojis un fotografējis MKPZPP Arheoloģijas nodaļas vadītājs J.Urtāns,kurš noskaidrojis, ka cilvēku kauli un monētas atrastas arī, paplašinot ceļu.

Senkapu kalnā 1986.gadā uzcelts trigonometrisks tornis

Kalnā konstatēti viduslaiku apbedījumi (17.-18.gs.). Jebkuri zemes darbi vai pārveidojumi Varenes kalnā aizliegti, ja iepriekš nav veikti arheoloģiski aizsardzības izrakumi.

 Piemineklis nozīmīgs Austrumlatvijas apbedīšanas tradīciju skaidrošanai viduslaikos.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.


/Pēc VKPAI materiāliem/

Varenes kalns 2007.gadā, V.Irbītes foto
Varenes kalns 1970.gadā, J.Degles foto


Raksta ID: 24
Atjaunināts: 17 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Kultūrvēstures objekti -> Arheoloģijas pieminekļi -> Varenes kalns - senkapi
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=24