Loginu senkapi

Atrodas Medņevas pagastā pie Šķilbēnu pagasta Loginu ciema robežas. Uzkalniņu kapulauks izvietots Z - D virzienā ejošas augstienes ziemeļu galā Rikas upes kreisajā krastā ap 100 m no upes, bet Loginu ciems atrodas Rikas pretējā - labajā krastā. Iespējams, tāpēc senkapi arī savu nosaukumu ieguvuši no tuvākā ciema nosaukuma. Loginu senkapi pazīstami no 19. gs. 70. gadiem. Vitebskas guberņas Statistikas komitejas 1878. gada lietās ir ziņas, ka Viļakas pagastā, 1,5 verstis uz rietumiem no Loginu ciema, mežā, augstā kalnā atrodas ar mežu apaugusi, ap 60 asu gara un ap 40 asu plata pakalne, kur pēc ļaužu nostāstiem esot "kara kapi" (Dela Vitebskovo Gubernskovo Statističeskovo Komiteta za 1878. goda; Izvestija Imp. Arheologičeskoi Kommisiji, Vipusk,5., 19. str.)

Šajā ap 1ha lielajā laukā konstatēti 49 dažāda lieluma kapu uzkalniņi. Vairums no tiem bijuši puslodveidīgi, bet četri iegareni. Uz septiņiem uzkalniņiem bijuši akmeņi.1923. gadā uzkalniņos atrastas senlietas: bronzas aproce, 2 pakavsaktas, 2 gredzeni, važturis, važiņas ar piekariņiem, bronzas krustiņš un vijiņas. Atrastās senlietas ir tipiskas 11. -12. gs. latgaļu kapu piedevas. Tās 1939. gadā nodotas pieminekļu valdei. 1952. gadā kapus apzinājuši E. Šnore un S. Tarakanova ar studentu grupu Abrenes ekspedīcijā, uzzīmējuši kapulauka plānu, bet izrakumus nav veikuši. 1978. gadā tos apsekoja arheologs J. Urtāns.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklisRaksta ID: 238
Atjaunināts: 16 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Kultūrvēstures objekti -> Arheoloģijas pieminekļi -> Loginu senkapi
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=238