Karaļa kaps -senkapi

Atrodas Medņevas pagastā, Loginu - Medņevas lielceļa kreisajā pusē, ap 100 m ziemeļaustrumos no Kozlovas ciema kapsētas. Pāri kalniņam gājusi sena ceļa sliede. Uzkalniņā no visām pusēm redzami akmeņi. Tā izmēri 12 X 14 m un apkārtnē tas labi izceļas. Blakus pirmajam uzkalniņam redzams otrs, bet bez akmeņiem. Pirmās ziņas par šiem senkapiem atrodamas Latvijas vēstures institūta Arheoloģijas nodaļā no 20. gs. 30 gadiem, kuras sniegusi A. Auzāne. 1952. gadā senkapus apsekojis arheologs E. Šnore, 1963. gadā - arheologs J. Graudonis, bet 1978. gadā apsekojis un fotografējis arheologs J. Urtāns. Piemineklis nav datēts, jo trūkst materiāla.

Senkapi nozīmīgi Austrumlatvijas senāko apbedīšanas tradīciju pētniecībā.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

(pēc VKPAI materiāliem)

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


J. Urtāna foto (1978)


Raksta ID: 234
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Kultūrvēstures objekti -> Arheoloģijas pieminekļi -> Karaļa kaps -senkapi
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=234