Teilāne Elita

Grafiķe, pedagoģe
Dzimusi 1970.gada 24.novembrī Balvos. Mācījusies Balvu 1.vidusskolā, tad studijas Latvijas Mākslas akadēmijas Rēzeknes filiāles Pedagoģijas nodaļā (1990-1994) un Rēzeknes Augstskolas maģistratūrā (2000-2003). Paralēli studijām Elita četrus gadus strādājusi par zīmēšanas pasniedzēju Balvu 2.vidusskolā, bet, kopš Balvu Mākslas skolas dibināšanas 1994.gadā, ir skolas direktore.
Kā māksliniece - noformētāja Elita strādājusi: Latgales dziesmu svētkos Balvos (1995), Dziesmu svētkos Rugājos (1999), Dziesmu svētkos "Lūgšana Dvēselei" Balvos (2000).
Veidojusi arī logo, afišas, karogu metus. Kopā ar Astru Ločmeli izstrādājusi arī Balvu novada karoga metu.
Pirmā personālizstāde "Tušas zīmējumi" Elitai Teilānei sarīkota 1995.gada 16.jūnijā Balvu Kultūras namā. Vēl personālizstādes: tušas zīmējumu izstāde Balvu Novada muzejā (1997), Rēzeknes Augstskolā (1999), grafikas darbu izstāde Rēzeknes Vēstures muzejā (1999), Preiļos un Līvānos (1999), Rēzeknes Augstskolas Baltu filoloģijas pētnieciskajā centrā un Balvu pilsētas ģimnāzijā "Pārdomas par..."(2000), grafikas darbu personālizstāde Balvu Novada muzejā (2010).
No 2000.gada Elita piedalījusies Balvu Mākslas skolas skolotāju radošo darbu izstādēs "Kopā..." (2000.-2011). No 2000.gada ņēmusi dalību ikgadējās Latgales mākslinieku kopas izstādēs, piedalījusies Mākslas Akadēmijas Rēzeknes filiāles 10 gadu jubilejas izstādē Rēzeknes Mākslas koledžā (2000), no 2007.gada dalība starptautiskajā glezniecības plenērā "Krāslavas palete" un noslēguma izstādēs.
E.Teilānes darbi atrodas Balvu Novada muzeja, Rēzeknes Kultūrvēstures muzeja un Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja  krājumos un privātkolekcijās.
1998. gadā ilustrējusi Māra Lāpāna dzejoļu krājumu „ Garām sev...” (apgāds „Garā pupa”), 2000.gadā - M.Lāpāna "Es saslimu ar tevi" (I.Vītolas izdevniecība)

2007.gadā Elita Teilāne saņēma Gada skolotājas titulu, bet 2008.gada februārī - Latgales plānošanas reģiona Atzinības rakstu.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no E.Teilānes personīgā arhīva: E.Teilāne Balvu Mākslas skolas pedagogu darbu izstādes atklāšanā (2011);
E.Teilānes darbi "Ainava ar pirtiņu" (2007); "Kurna" (2006); grafikas darbs "Diogēna"jubilejai (2007)Raksta ID: 224
Atjaunināts: 28 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Personības -> Mākslinieki -> Teilāne Elita
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=224