Psalmu dziedāšana Rugāju pagastā

Nellija Burķīte, dzimusi 1957. gadā. Viņa psalmu dziedāšanu atceras no bērnības. Pslmus dziedājusi visa ģimene - vectēvs un vecmamma, tēvs Jānis Ozoliņš, kuram bijusi ļoti laba, skaista balss un māte Leontīne Ozoliņa. Nellija psalmu dziedāšanu klausījusies un līdzi dziedājusi kopš sevi atceras, bet pastāvīgi sākusi dziedāt no 15 gadu vecuma.

Antoņina Grāvere, dzimusi 1930. gadā. Garīgās dziesmas dziedājusi  no agras bērnības, bet psalmus sākusi dziedāt vēlāk. Psalmus dziedājusi māte Anete Kaļva un vecāmāte Tekla Briede.

Terēze Migrineviča, dzimusi 1933. gadā 3. martā. Psalmus sākusi dziedāt 1953. gadā. Dziedājušas vecāmāte Sofija Bondars un māte Anna Kočāns.

Rita Briede, dzimusi 1938. gadā. Psalmus dziedājusi no 10 gadu vecuma līdz vidusskolas beigšanai. Psalmu dziedāšanu atsākusi, kad Rugāju draudzē sāka kalpo prāvests Alberts Budže. Psalmus pēc jaunajām lūgšanu grāmatām Rugājos dzied no 1999. gada un tie esot vieglāk dziedāmi, bet vecie psalmi bijuši grūtāki, tomēr skaistāki.


 Foto - A.Magina; Psalmu dziedāšana Rugājos A. Maginas mājās (2007)


Raksta ID: 218
Atjaunināts: 14 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Psalmi (saļmas) -> Psalmu dziedāšana Rugāju pagastā
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=218