Kairiša Anita

Māksliniece, pedagoģe
Dzimusi 1975.gada 17.novembrī Balvos. Mācījusies  Balvu sākumskolā, pēc tam Viļakas vidusskolā. Beigusi Rēzeknes Skolotāju institūta latviešu valodas un literatūras specialitāti un mājturības papildspecialitāti (1991.- 1995). No 1995.- 2000.gada mācības turpinājusi Latvijas Universitātē pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē mājturības un kultūras vēstures programmā. Ieguvusi bakalaura grādu pedagoģijā. 2004.gadā  studējusi Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas augstskolā Datordizaina fakultātē.
Anita piedalījusies daudzos projektos: 1997. gadā LKF Balvu kopas projektā “Ritineitis” keramikas nometnē,  2003.gadā Starptautiskā projekta “Varavīksne pār jūru” – vadītāja vietniece, 2002. gadā  Leonardo da Vinči projekta ietvaros bijusi pieredzes apmaiņā Dānijā, 2004. vadījusi VKKF projektu „Mākslas dienu radošajām darbnīcām nepieciešamo materiālu iegāde”.
2001.gadā apmeklējusi  Latvijas mākslas akadēmijas porcelāna un māla apgleznošanas tehnikas kursus. Papildinājusi zināšanas animācijas filmu veidošanas kursos.
Anita Kairiša bijusi pedagoģe Balvu amatniecības vidusskolā (1995.-1997),  Rugāju vidusskolā māksliniece – noformētāja (2001.-2002.), Balvu pamatskolā vizuālās mākslas skolotāja (2002.-2003.). Kopš 1996.gada strādā Balvu Mākslas skolā. Māca bērniem mākslas valodas pamatus un datorgrafiku.
2009.gadā Anita izstrādājusi mācību materiālu "Mākslas valodas pamati", bet 2015.gadā iznāca viņas izstrādātais metodiskais materiāls "Latvju zīmju spēks"
Piedalījusies izstādēs: Balvu Mākslas skolas pedagogu radošo darbu izstādē Balvu rajona Kubulu KN (2000),  Balvu mākslas skolas pedagogu ceļojošajā izstādē “Kopā” (2004.-2011.),  Balvu Mākslas skolas pedagogu radošo darbu izstādē Balvu novada muzejā (2007). Radošo darbu izstāde "Iespaidu varā" Balvu novada muzejā kopā ar Rudīti Liepiņu 2009.gadā  
2004., 2005., 2007.gadā māksliniece noformētāja mūzikas festivālam „Osvalds"
Anitas Kairišas mākslinieciskā darbība:
      porcelāna un stikla trauku apgleznošana,
      tekstilaplikācijas – interjeram (segas, spilveni, aizkari),
      kāzu atribūtika - karogi, jaunlaulāto glāzes, ielūgumi, galda kartes,
      apsveikuma kartīšu izgatavošana,
      interjera dizaina projekti.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


 Foto no A.Kairišas personīgā arhīva: A.Kairiša Balvu Mākslas skolas pedagogu darbu izstādes atklāšanā (2011); Anitas darbiRaksta ID: 208
Atjaunināts: 29 marts, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Mākslinieki -> Kairiša Anita
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=208