Baltinavas pareizticīgo baznīca

Baltinavas pareizticīgo baznīca celta 1901.gadā ar toreizējā Baltinavas muižas īpašnieka Fjodora Agarkova atbalstu. To iesvētīja 1901.gada 18.decembrī. Baznīca celta no sarkaniem ķieģeļiem 19 m gara un 8 m plata. Neskaitot zvanu torni, virs baznīcas paceļas četri kupoli ar čuguna krustiem. Ap baznīcu ir sēta. Pagājušā gadsimta sākumā Baltinavas apkaimē bija daudz pareizticīgo, kuri pārsvarā bija ienākuši no Vitebskas un Pleskavas guberņas. Kad 1926.gadā tika atvērta Šķilbēnu baznīca, puse draudzes atdalījās. Pakāpeniski draudze ir samazinājusies, un tagad to veido daži desmiti ticīgo. No Baltinavas baznīcas atvēršanas līdz 1919.gada sākumam par priesteri bija Tēvs Ivans Svemps, kurš daudz pūļu veltīja baznīcas labiekārtošanai un draudzes skolas organizēšanai, cēla palīgtelpas. Vairākus baznīcas atjaunošanas darbus laikā no 1922. līdz 1929.gadam veica Tēvs Ivans Nosevičs - baznīcas sienas izgreznoja ar gleznojumiem, ierīkoja betona lieveņus, bet virs ieejas vārtiem sētā uzcēla ķieģeļu torni ar krustu. Par mācītājiem Baltinavas pareizticīgo draudzē kalpojuši arī Tēvs Ivans Lapikurs, Oļegs Bogdanovs, Nikolajs Keihmans-Karišs. No 2000.gada Baltinavas Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo draudzē kalpo Tēvs Aleksandrs Oļipovs.

Valsts nozīmes kultūras piemineklis Baltinavā

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Foto - I.Bobrova


Raksta ID: 207
Atjaunināts: 03 decembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 3
Kultūrvēstures objekti -> Baznīcas -> Baltinavas pareizticīgo baznīca
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=207