Useniece Iveta

Pedagoģe

Dzimusi 1966.gadā Bērzpils pagasta "Golvaros", tagad dzīvo Lazdukalnā. Mācījusies Golvaru astoņgadīgajā skolā un Bērzpils vidusskolā, 1988.gadā beigusi V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģisko institūtu, un kopš tā paša gada strādā Eglaines pamatskolā par sākumskolas un vizuālās mākslas skolotāju. Skolā vada interešu izglītības pulciņa nodarbības noformēšanā un floristikā.  Kopš 2010.gada septembra strādā arī Rugāju vidusskolā, kur māca vizuālo mākslu 5.-9.klasēm un vada interešu izglītības programmu "Vaļasprieku parks" 4.-12.klasēm.
Iveta ir gatavojusi ļoti daudz apsveikuma kartiņu (tie skaitāmi simtos), arī ielūgumus, viesu grāmatas, medaļas un citus noformējuma darbus, apguvusi pērļošanas pamatus. Darinājusi karogus Lazdukalna mednieku kolektīvam, Beņislavas etnogrāfiskajam ansamblim, Eglaines pamatskolai un Bērzpils vidusskolas vanadzēniem. Ļoti jauki un iecienīti ir Ivetas gatavotie informatīvie bukleti ar mini fotobildītēm. Iveta vadījusi dažādas radošās darbnīcas: pērļošanas, filcēšanas, apsveikuma kartiņu un konfekšu pušķu gatavošanu.
Vadījusi „Apsveikumu gatavošanas darbnīcas” Balvu rajona 6.vanadzēnu salidojumā, pasākumā „Dažāda pasaule” Balvos un Rēzeknē, rajona skolu mājturības skolotājām.
Ivetas apsveikumi, vairākkārt, bija skatāmi Lazdukalna pagasta bibliotēkā, 2004.gadā - Balvu pilsētas ģimnāzijā un Balkanu dabas parkā Šķilbēnos, 2008.gada decembrī - Balvu Centrālajā bibliotēkā.
2010.gada 25.septembrī Iveta Useniece saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas balvu par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību vispārējā izglītībā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no I.Usenieces personīgā arhīva: Iveta ar Izglītības un zinātnes ministri Tatjanu Koķi un profesori Baibu Rivžu (2010); Ivetas darbiņi


Raksta ID: 200
Atjaunināts: 11 maijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Izglītības un kultūras darbinieki -> Useniece Iveta
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=200