Mediniece Daina

Floriste

Dzimusi 1973.gadā Rugājos. Mācījusies Rugāju vidusskolā, Rīgas kooperatīvajā skolā, Balvu vakarskolā, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, Daugavpils Universitātē. 2009.gadā Daina beigusi Rēzeknes Augstskolu un ieguvusi kristīgās mācības un ētikas skolotājas diplomu. Strādā Balvu Amatniecības vidusskolā par vizuālās mākslas un sociālo zinību skolotāju. Vasarās kalpo kristīgajās nometnēs par radošo darbnīcu vadītāju.

Florista amatu Daina Mediniece apguvusi Ritas Garaissilas ziedu kārtošanas skolā. 2006.gada 6.janvārī ieguvusi Latvijas Amatniecības kameras florista amata meistara diplomu. Viņa vada floristikas pulciņu skolā un pasniedz floristiku arī Balvu Tālākizglītības centrā. Daina bijusi noformētāja Latgales novada pūtēju orķestru svētkos Balvu pilsētas parkā 2007.gadā, Latvijas mednieku svētkos Rugājos 2002.gadā, Balvu pilsētas ielu svētkos. Viņa noformējusi neskaitāmas kāzas, arī Balvu pilsētas domi Ziemassvētkos, savu skolu dažādos pasākumos, veikusi dažādus netradicionālus pasūtījumus.

2007.gadā Daina Mediniece apbalvota ar Balvu pilsētas Atzinības rakstu, 2011.gadā - ar Balvu novada domes Atzinības rakstu.

Intereses - kristīgā literatūra un atpūta kopā ar dēlu Helmutu.

Avotu saraksts bibliotēkas novadpētniecības datu bāzē


Foto no D.Medinieces personīgā arhīva: Daina ar valsts prezidentei gatavoto pušķi (2007) un "Mis un Misters BAV" gatavotajiem ziediem (2007); viņas floristikas darbi


Raksta ID: 196
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Amatu meistari -> Citi amatu meistari -> Mediniece Daina
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=196