Aizstirnes senkapi

Atrodas Rugāju pagastā ap 1 km no Aizstirnes ciema uz austrumiem, starp Aizstirni un Mazezeriņu un 0,5 km no Rugāju –Tilžas ceļa. Senkapu uzkalniņš ovālas formas ap 60 X40 m liels un 2-3 m augsts. Tas apaudzis ar priedēm. Senkapi nozīmīgi Austrumlatvijas vēlā dzelzs laikmeta apbedīšanas tradīciju pētniecībā.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/Raksta ID: 179
Atjaunināts: 29 novembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Kultūrvēstures objekti -> Arheoloģijas pieminekļi -> Aizstirnes senkapi
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=179