Mašķu senkapi (kara kapi)

Senkapi atrodas Rugāju pagastā valsts mežā pie gandrīz pamestās Mašķu sādžas. Piekļūšana pie senkapiem iespējama pa meža ceļu , braucot no Kraukļevas kapsētas puses. Senkapu uzkalniņi atrodas priežu silā pie neliela purviņa. Pavisam ir 9 uzkalniņi 7-9 m diametrā un 0,4 - 0,7 m augsti. Par senkapiem tiek apzīmēts arī pauguriņš uz ZR no uzkalniņiem. Pirmās ziņas par iespējamiem akmenskrāvuma senkapiem mežā pie Mašķu sādžas 1938.gadā dzirdējis arheologs P. Stepiņš, bet dabā tos nav apmeklējis. 1964. gadā senkapus apzinājis un uzmērījis J. Graudonis, kurš norādījis, ka tie nav uzskatāmi par akmenskrāvuma kapiem. 1978. gadā senkapus apsekojis un fotografējis J. Urtāns. Senkapi nozīmīgi Austrumlatvijas apbedīšanas tradīciju pētniecībā.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/Raksta ID: 177
Atjaunināts: 16 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Kultūrvēstures objekti -> Arheoloģijas pieminekļi -> Mašķu senkapi (kara kapi)
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=177