Ezersalas senkapi

Atrodas Vectilžas pagastā pie Ezersalām Kozupurvā (Stampāņu) purvā ap 1 km no Jugānu mājām purvainā mežā. Ir bijuši 9 uzkalniņi ap 8 - 9 m diametrā un ap 1 m augsti. Visi uzkalniņi sapostīti. Latvijas vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļā glabājas ziņas, kuras 1926. gadā sniedzis K. Elksnis par to, ka Stampānu purvā esošos "kara kapus" postot Tilžas skolas skolotāji un skolēni, kuri šeit rokot senlietas.1927. gadā J. Brunovskis arī ziņojis, ka uzkalniņi stipri sarakti. 1932. gadā J. Cīrulis nodevis toreizējai pieminekļu valdei senlietas, kas atrastas kara kapos Gaitlazdas silā, kas, acīm redzot, identi ar Ezersalas senkapiem. 1978. gadā senkapus apsekojis arheologs J. Urtāns. Spriežot pēc senkapos atrastajiem atsevišķajiem savrupatradumiem, tajos vēlajā dzelzs laikmetā apglabāti latgaļi. Tie nozīmīgi vēlā dzelzs laikmeta apbedīšanas tradīciju pētniecībā Austrumlatvijā.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/Raksta ID: 175
Atjaunināts: 29 novembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Kultūrvēstures objekti -> Arheoloģijas pieminekļi -> Ezersalas senkapi
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=175