Rijnieku senkapi

Atrodas Kubulu pagastā Pērkonu ezera krastā ap 50 m no ziemeļaustrumu krastmalas. Senkapu uzkalniņa rietumu malā ir veca kapsēta. Uzkalniņa lielums ap 40 X 20 m, augstums - 1,5 m. Virspusē vairāki lieli akmeņi. 1964. gadā šajos senkapos notika izrakumi S. Laula un J. Graudoņa vadībā. Tika izpētīta uzkalniņa rietumu daļa 380 kv.m lielā platībā. Konstatēti 19 apbedījumi akmens šķirstos un 5 vēlākā laika skeletapbedījumi. Akmens šķirstu izmēri no 1,5 – 2,2 m gari, no 0,4 – 1 m plati. Tie rūpīgi veidoti no liela izmēra akmeņiem, kuru starpas aizpildītas ar mazākiem akmeņtiniem. Ne kalcinētu, ne satrūdējušu kaulu paliekas šķirstos nav atrastas. Trūka arī kapu inventāra. Apbedījumu veids, kā arī atsevišķās gludās un tekstīlās keramikas lauskas ļāva senkapus datēt ar 1.g.t.p.m.ē. beigām. Četri vēlākie skeletkapi un savrupatradumi datējami ar 13.-14. gs, viens - ar 17. gs.

Senkapi nozīmīgi Austrumlatvijas agro metālu perioda apbedīšanas tradīciju, kā arī vietējo iedzīvotāju apbedīšanas rituāla izpētei laikā pēc kristietības ienākšanas

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/Raksta ID: 172
Atjaunināts: 16 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Kultūrvēstures objekti -> Arheoloģijas pieminekļi -> Rijnieku senkapi
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=172