Piestiņas apmetne

Atrodas Balvu rajona Lazdukalna pagastā Piestiņas vecupes kreisajā krastā, 2,5 km lejpus Osas. 20. gs. 60. gados, padziļinot un iztaisnojot Piestiņas upi, tika atklāta apmetne netālu no upes ietekas Aiviekstē. 1963. un 1964. gadā veikti arheoloģiskie izrakumi, kas nodrošināja arheologus ar vidējā neolīta laikmeta atradumiem. Pie šiem darbiem strādāja arheologs Francis Zagorskis un šajā sakarībā publicēja divus zinātniskus rakstus Latvijas ZA Vēstīs un uz šī materiāla bāzes izstrādāja un aizstāvēja vēstures zinātņu kandidāta disertāciju.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzēRaksta ID: 169
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Kultūrvēstures objekti -> Arheoloģijas pieminekļi -> Piestiņas apmetne
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=169