Mastarīgas senkapi (kara kapi)

Atrodas Lazdukalna pagasta Mastarīgas ciemā. Senkapu teritorija ir paliela un precīzi dabā līdz šim vēl nav noteikta. Tie novietoti ZR -DA virzienā ejoša viļņota reljefa izcēlumos, kuri sen tiek apstrādāti. Uz augstākā no pakalniem (grēdas ZR galā) bijis uzcelts trigonometriskais tornis. Par kapiem liecina atrastie kara cirvji, kauli, dobtu zārku atliekas. Tie atrasti, vedot granti.

Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/Raksta ID: 168
Atjaunināts: 28 novembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Kultūrvēstures objekti -> Arheoloģijas pieminekļi -> Mastarīgas senkapi (kara kapi)
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=168