Lukstenieku senkapi (kara kapi)

Atrodas Baltinavas pagastā starp Alotāju kalnu un Puncuļevas pilskalnu, Baltinavas - Kārsavas ceļa labajā pusē. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļā glabājas A. Gusāra 1926. gadā sniegtās ziņas par senlietu atradumiem pie Lukstenieku mājām.1931. gadā kapus apsekojis arheologs H. Riekstiņš un uzmērījis J. Jaunzems. 1932. gadā H. Riekstiņš veicis izrakumus 8 x 10 m lielā laukumā, jo pārējā teritorijā bijuši dārzi un tīrumi un īpašnieks bez atlīdzības neļāvis rakt. Konstatēti 4 ugunskapi, kuri bijuši izpostīti, bet atrasts diezgan daudz bronzas senlietu, kuras glabājas muzeja fondos. 1978. gadā senkapus apsekojis un fotografējis arheologs J. Urtāns, kurš norādījis, ka senkapi atrodas ļoti labā aizsardzības stāvoklī. Aptuvenie aizsardzības zonas izmēri ir 100 X 100 m. Spriežot pēc 1932. gada izrakumiem un atsevišķiem savrup atradumiem, senkapos vēlajā dzelzs laikmetā un agrajos viduslaikos apglabāti latgaļi. Senkapi nozīmīgi latgaļu apbedīšanas tradīciju pētniecībā.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

/Pēc VKPAI materiāliem/

 


J. Urtāna foto (1978)Raksta ID: 167
Atjaunināts: 16 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Kultūrvēstures objekti -> Arheoloģijas pieminekļi -> Lukstenieku senkapi (kara kapi)
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=167