Lieparu senkapi

Atrodas Lazdukalna pagasta Lieparu ciemā ziemeļaustrumos no Lieparu kapsētas un sākas tūlīt aiz kapsētas žoga. Tie ir 10.-14. gs.senkapi. Šajā vietā atradies karjers un senkapi ir stipri nopostīti. Senkapu apkārtne līdzena un reljefā tie neizdalās. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļas arhīvā glabājas P. Baško 1928. gadā sniegtās ziņas, ka pie Lieparu kapsētas atrasts akmens cirvis. 1929. gadā J. Lembergs ziņojis par cilvēku kaulu un senlietu atradumiem. Līdzīgas ziņas 1930. gadā sniedzis P. Baško. 1978. gadā senkapus apsekojis un fotografējis Latvijas PSR Kultūras ministrijas Muzeju un kultūras pieminekļu zinātniskās pētniecības padomes Arheoloģijas nodaļas vadītājs J. Urtāns.

Senkapi nozīmīgi Austrumlatvijas apbedīšanas tradīciju pētniecībā.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.

/Pēc VKPAI materiāliem/

 


Foto J. Urtāns (1978)Raksta ID: 166
Atjaunināts: 16 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Kultūrvēstures objekti -> Arheoloģijas pieminekļi -> Lieparu senkapi
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=166