Lagažas apmetne

Lagažas apmetne atrodas Lubānas klānos Lazdukalna pagasta teritorijā pie Lagažas upes un Posma satekas, 300 m no Lagažas ietekas Aiviekstē. Tā ir vēlā neolīta un agrā bronzas laikmeta apmetne. No apmetnes apdzīvotās vietas ir tālu un tā visvieglāk atrodama, braucot ar laivu pa Aivieksti no Lubānas puses. Apmetnes paliekas sedz pārkūdrojies smilšmāla slānis. Tas ir visai biezs, tāpēc arī labi saglabājušās celtņu paliekas. Mājokļu kontūras iezīmē stabu un mietu rindas un to vietas pamatzemē. Stabi veidojuši ne vien celtņu ārējās sienas, bet arī noderējuši jumta atbalstam. Šim nolūkam izmantoti arī īpaši stabi ēkas vidusasī. Tas nozīmē, ka jumts bijis divslīpju. Sienas celtas no stāvkokiem. Stabi ierakti pamatzemē. Spraugas starp tiem, iespējams, pildītas ar klūgām un zariem. Jumts varētu būt no priežu mizām. Mājokļiem varētu būt bijušas arī grīdas. Katra ēka sastāvējusi no vienas vai divām telpām. Pavardi krauti no akmeņiem.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzēRaksta ID: 165
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Kultūrvēstures objekti -> Arheoloģijas pieminekļi -> Lagažas apmetne
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=165