Kapūnes senkapi

Atrodas Lazdukalna pagasta Aizupē, Rēzeknes - Gulbenes vecā lielceļa labajā pusē ap 3 km no Kapūnes. Nekāda reljefa paaugstinājuma šajā vietā nav. Senkapu aizsardzības zonas izmēri ap 0.25 ha. Senkapu teritoriju postījis ceļa paplašinājums. Latvijas nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļas arhīvā atrodamas ziņas, kuras 1929. gadā sniedzis skolotājs Ciprijans Pokrotnieks par akmens cirvi un citām senlietām, kuras viņš nodevis Pieminekļu valdei. 1942. gadā šo vietu apmeklējis V. Grāvītis un ieguvis ziņas par bronzas rotaslietu un citu senlietu atradumiem. 1950. gadā  A. Bricka nodevusi muzejam akmens cirvi, kurš, spriežot pēc ziņām, arī atrasts šajā teritorijā. 1962. gadā O. Poļakovs ziņojis Latvijas PSR Kultūras ministrijai par senlietu atradumiem 3 km no Kapūnes Gulbenes virzienā. 1978. gadā senkapus apsekojis arheologs J. Urtāns, fotografējis tos un ieguvis jaunas ziņas par dzelzs cirvja atradumu. Senkapi nozīmīgi Austrumlatvijas apbedīšanas tradīciju skaidrošanā.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/

 


Foto J.Urtāns (1978)Raksta ID: 159
Atjaunināts: 16 decembris, 2007
Atjauninājumu skaits:: 1
Kultūrvēstures objekti -> Arheoloģijas pieminekļi -> Kapūnes senkapi
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=159