Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"

Lai sekmētu vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšanu, izpildījuma a cappella apguvi, 2010.gadā pēc Marijas Bukšas uzaicinājuma uz kopīgu dziedāšanu apvienojās astoņas sievietes, kuras uzrunāja dziedāšana mazā kolektīvā. Pirmajā vokālā ansambļa sastāvā dziedāja Marija Bukša, Aira Sekace, Benedikta Mežale, Tatjana Začeste, Vija Ločmele, Jeļena Daukste, Aija Logina un Ilva Aktriseens. Vēlāk pievienojās Velta Mītke, Loreta Boldāne, Sarma Sutugova. Kādu laiku ansamblī dziedāja Evita Začeste, Egita Keiša, Laura Zaremba, Zane Bukša.
Nosaukumu dalībnieces izdomāja gatavojoties pasākumam “Tie, kas dzimuši Baltinavā” 2019.gadā, jo pašas dalībnieces ir kā vijoles - ar krāsu un smaržu daudzveidību, noslēpumainas, romantiskas, ar šarma dažādību. Mēģinājumi notiek vakaros, kad jau ir tumšs, tāpēc - naktsvijoles. Lai atbilstu savam nosaukumam arī vizuāli, dalībnieces iegādājās zilas blūzes.
Ansamblis 2011.gadā Latvijas vokālo ansambļu konkursa Latgales reģionālajā pusfinālā vokālo ansambļu kategorijā ieguva II. pakāpi, bet pēc  diviem gadiem ( 2013) vokālo ansambļu skatē Balvos I. pakāpi un piedalījās ar 30 min garu programmu Lietišķās mākslas izstādē Dziesmusvētkos. “Naktsvijoles” aktīvi iesaistās Baltinavas pagasta kultūras dzīves aktivitātēs, piedalās pasākumos citos pagastos un novados.
Sieviešu vokālais ansamblis piedalījās: 2018.gadā Mākoņkalnā koncertā “Paldies saku māmiņai!”, 2019.gadā - II Latvijas sieviešu vokālo ansambļu konkursā Sīļukalnā koncertā Aizkrauklē “Skani, skani, mūzika, skani!”. Jau no 2015.gada ansamblis ir pasākuma “Dziesma vasarai” dalībnieks, ko rīko  Naudaskalna Tautas namā.        
Vokālais ansamblis arī pats organizē pasākumus Baltinavā, uzaicinot vairākus citus ansambļus:  2017.gadā “Kad deg pīlādžu liesmas”, 2019.gadā – “Lobs ai lobu sazatyka”.  
Ik gadu, piedaloties starpnovadu un reģionālajās skatēs, “Naktsvijoles” ir startējušas ar labiem rezultātiem, iegūstot pirmo vai otro pakāpi. 2023.gadā Vokālo ansambļu skatē Viļānos, Baltinavas vokālais ansamblis “Naktsvijoles” ieguva I. pakāpi.
Ansambļa sastāvs ik pa laikam, dažādu iemeslu dēļ pamainās, bet joprojām “Naktsvijoļu” dalībnieces vieno vārdos neizsakāma mīlestība pret dziesmu. 2024.gadā vokālajā ansamblī “Naktsvijoes” dzied: Marija Bukša (ansambļa vadītāja), Raiena Vasiļjeva, Loreta Boldāne, Aira Sekace, Ināra Keiša, Vija Ločmele, Velta Mītke, Zane Bukša un Tatjana Začeste.

                                                                                                                (Informāciju sagatavoja Lidija Ločmele)

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no L.Locmeles foto arhīva: sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"; Krāslavā (2013); reģionālajā skatē Krāslavā (2013); ar kapelu Rīgā (2018); Valsts svētkos Baltinavā (2022); Briežuciemā (2022); Naudaskalnā (20220; kaķu motīvs pavasarī Baltinavas Kultūras namā (20230; skatē Viļānos (2023)Raksta ID: 1507
Atjaunināts: 13 februāris, 2024
Atjauninājumu skaits:: 5
Kolektīvi un pasākumi -> Kolektīvi -> Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1507