Aizezeres senkapi

Atrodas Vīksnas pagasta Aizezeres ciemā pie Abakuku mājām, kur pēc Latvijas Vēstures muzeja ziņām atrastas senlietas. Šīs vietas apsekojuši arheologi J. Urtāns (1978.) un A. Tora (1996). Ir ziņas, ka senlietas atrastas, rokot Vīksnas - Kupravas lielceļa grāvi. Paralēli lielceļam ap 100 m no tā tek strautiņš, kurš kartēs apzīmēts ar nosaukumu "Makšinovka". Starp ceļu un strautiņu ir nolaidena nogāze un senkapi ir šajā nogāzē. Tieši pretī eventuālo senkapu vietai ir autobusu pietura "Aizezere".

Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis.

/Pēc VKPAI materiāliem Foto: M.Bērziņa (2008)Raksta ID: 150
Atjaunināts: 10 marts, 2009
Atjauninājumu skaits:: 1
Kultūrvēstures objekti -> Arheoloģijas pieminekļi -> Aizezeres senkapi
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=150