Jasinska Irēna

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1947. gada 1. janvārī Ludzas rajona Annasmuižā. Vispirms mācījusies Mežvidu astoņgadīgajā skolā, pēc tam - Laidzes sovhoztehnikumā par grāmatvedi plānotāju. 1967. gadā pēc skolas beigšanas sāka strādāt kolhozā "Pobeda". No 1972. gada, kad kolhozu pievienoja kolhozam "Sarkanais partizāns", Irēna turpināja strādāt par grāmatvedi kolhozā "Sarkanais partizāns". Pēc kolhoza likvidācijas no 1992. gada 1. maija viņa strādāja Ploskenes ciema padomē par grāmatvedi. No 2004. gada ir pensijā.
1967. gadā Irēna apprecējās. Ģimenē izaudzināti divi dēli - Aigars un Jānis. No 1992. gada dzīvo Bērzkalnes pagasta Vējavā.
Irēna Jasinska ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņa vispirms sākusi piedalīties psalmu dziedāšanā. Irēna atceras, ka savulaik psalmu dziedāšanu savās mājās organizējusi Lucija Jasinska par Afganistānā kritušo dēlu Jāni. Vēlāk sievas Jasinsku mājās sanāca un turpināja dziedāt arī maija mēnesī. Kad 1990. gadā tika uzcelts krucifikss Silakrogā pie Vancānu mājām, tad, protams, dziedāšana maija mēnesī notika te. Sākumā dziedāšanu organizēja un vadīja māju saimniece Konstancija Vancāne, tagad to turpina viņas meita Silvija Strupka.


Foto no I. Jasinskas personīgā arhīva: Irēna; ar māsu Zentu Kunci (2016); ar vīru Albertu 40 gadu kāzu jubilejā (2007)Raksta ID: 1444
Atjaunināts: 17 oktobris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Jasinska Irēna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1444