Upīte Anita

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1958. gada 28. novembrī Medņevas pagasta Lodumas ciemā. Mācījusies vispirms Viduču astoņgadīgajā skolā, pēc tam Viļakas vidusskolā. 1977. gadā, pēc vidusskolas absolvēšanas, aizbrauca uz Rīgas rajona Garkalni un sāka strādāt iekšlietu sistēmā. 1979. gadā apprecējās. 1981. gadā uzsāka neklātienes studijas LVU Juridiskajā fakultātē, kuru beidza 1987. gadā. Ģimenē izaudzināti divi bērni - Marina un Igors.
1991. gadā ģimene vispirms pārcēlās uz Balviem, bet 1994. gadā - pie mammas ar tēvu uz Lodumas ciema ''Ķiršiem", kur dzīvo joprojām. Balvos Anita strādāja Balvu rajona agrorūpnieciskajā apvienībā (RARA) par juristi, bet Medņevā - Medņevas pagasta bāŗiņtiesā par priekšsēdētāju. Pēc administratīvi teritoriālās reformas 2009. gadā viņa turpināja strādāt par priekšsēdētāju Viļakas novada bāriņtiesā. No 2020. gada ir pensijā.
Anita Upīte ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņa stāsta, ka dziedāšana pie Lodumas krucifiksa notikusi vienmēr, bet Anitai tas aizsākās līdz ar Atmodas laiku. Dziedāt pie krusta aicināja ne tikai vietējos ļaudis, bet arī tos iedzīvotājus, kas nākuši no Lodumas ciema, taču dzīvo apkārtējos ciemos. Tagad dzied vienreiz nedēļā - svētdienās. Dzied parasti 9-10 sievas: Silvija Babāne, Zinta Babāne, Anna Supe, Marjana Babāne, Valentīna Babāne, Aina Prancāne, Antra Prancāne, Skaidrīte Šaicāne, Malvīne Ločmele, Maija Dukovska, Anita un Marina Upītes. Medņevas sievas pie Lodumas krucifiksa maijā ir dziedājušas arī "Impro" organizētajām tūristu grupām.
Anitai ar ģimeni ir iekopts liels un skaists dārzs.
2009. gadā Anita Upīte apbalvota ar Balvu rajona padomes Atzinības rakstu, 2018. gadā - ar Viļakas novada domes Atzinības rakstu.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no A.Upītes personīgā arhīva:Anita Siguldā; milicijas formā 80.gados; Anita (1998); ar meitu Marinu 12.klases izlaidumā (1997); ar ģimeni (2004); ar ģimeni (no kreisās puse - dēls Igors, meita Marina, tēvs Marijans, mamma Valentīna un mazmeita Anete, ap 2000.gadu)Raksta ID: 1439
Atjaunināts: 22 septembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Upīte Anita
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1439