Kaļiņina Antoņina

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1955. gada 28. oktobrī Susāju pagasta Pokšovā. Vispirms mācījusies Zvaigznes pamatskolā, pēc tam Viļakas vidusskolā. Pēc 9. klases sāka strādāt uzņēmumā "Sarkanais Rīts" par šuvēju un viduskolas klases pabeidza, mācoties vakarskolā. 1973. gadā Antoņina beidza sešu mēnešu pavāru kursus Cēsīs un sāka strādāt Balvu ēdnīcā. 1975. gadā apprecējās, un ģimenē ir piedzimuši trīs bērni - Juris, Inga un Andris. Pēc bērnu dzimšanas Antoņina kādu laiku strādāja par adītāju mājražošanas uzņēmumā un apdrošināšanas sabiedrībā "Balta". No 1985. gada ar nelielu pārtraukumu strādā VAS "Latvijas Pasts" Viļakas pasta nodaļā par pastnieci autovadītāju.
Antoņina atceras, ka vispirms sākusi dziedāt psalmus. Bērnībā gājusi līdzi mammai, un tad dziedājuši veselu nedēļu. Dzīvojot Pokšovā, viņa parasti piebiedrojās citām sievām, kad kaimiņos notika psalmu dziedāšana. Maija dziedājumiem piebiedrojās ap 90. gadu vidu. Dziedāt pie krusta sanāk reizi mēnesī, viņa dzied pie krucifiksiem Pokšovā, Susājos, Svilpovā, Egļavā un Vonagovā. Antoņina stāsta, ka dziedāt pie šiem krucifiksiem vairāk vai mazāk sanāk vieni un tie paši cilvēki un sastāvs mainās tikai nedaudz. Antoņina Kaļiņina ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.

2011.gada novembrī Antoņinai Kaļiņinai tika pasniegts Viļakas novada domes Atzinības raksts

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no A. Kaliņinas personīgā arhīva: Antoņina (I. Bobrovas foto, 2022); maija dziedājumi pie Pokšovas krucifiksa (otrajā rindā otrā no labās puses, 2017); Pokšovas krucifiksa iesvētīšana (stāv otrā no labās puses, 2022)Raksta ID: 1435
Atjaunināts: 22 septembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Kaļiņina Antoņina
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1435