Ločmele Anastasija

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1950. gada 14. decembrī Baltinavas pagasta Līdumu ciemā. Mācījusies Baltinavas vidusskolā. Pēc skolas absolvēšanas devās uz Ivanovas apgabala Šujas pilsētu (tagad Krievijas Federācija) pie māsas, kur vienu gadu strādāja tekstilrūpnīcā. 1971. gadā atgriezās Latvijā, uz gadu viņai piedāvāja darbu pamatskolā: aizvietot dekrēta atvaļinājumā esošo skolotāju Dambergu. 1972. gadā Anastasija uzsāka strādāt par padomju saimniecības "Baltinava" direktora J.Zelča sekretāri -mašīnrakstītāju. Šajā gadā viņa apprecējās, un ģimene pārcēlās uz Ludzas rajona Salnavu. Arī te līdz bērnu dzimšanai anastasija turpināja strādāt par sekretāri mašīnrakstītāju.
1997. gadā ģimene pārcēlās uz Anastasijas dzimto vietu Baltinavas pagasta Dursprīdi, kur viņa saimniekoja savā saimniecībā. Pēc vīra nāves 2013. gadā pārcēlās uz Baltinavas centru, kur dzīvo joprojām. Ģimenē izaudzinātas trīs meitas - Inga, Sarmīte un Skaidrīte.
Anastasija Ločmele ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Maija dziedājumos pie Morkovas krucifiksa viņa piedalījās, dzīvodama Dursprīdē. Tas bija 90. gados, kad svētdienās pie krusta salasījās 7-8 sievas. Tagad maija dziedājumos Anastasija piedalās ar Baltinavas etnogrāfisko ansambli. Dziedāt viņu uzaicināja Antoņina Krakope, un Anastasija labprāt atsaucās: piedalās dziedājumos pie krusta baznīcas dārzā, pie Keišu, Slobodas, Svilpovas, Morkovas un vēl citiem krucifiksiem. Anastasija agrāk svētdienās maijā brauca dziedāt pie Pliešovas krucifiksa, arī Obeļevas krucifiksa, kur piedalījās tikai vietējās apleicīnes sievas.
Anastasija Ločmele piedalās arī psalmu dziedāšanā, pārsvarā gan tikai radiniekiem. Šo dziedāšanu viņai ierādīja Helēna Slišāne un Marija Svilpe, ar kurām trijatā arī bieži dziedājušas.
Anastasijas sirdslieta ir dārzs un puķu audzēšana.


Foto no A. Ločmeles personīgā arhīva: Anastasija (I. Bobrovas foto, 2022); Šujas pilsētā (1969); ar Intu Deksni Dambergos (1971); ar mazmeitām; ar mazmeitu 12. klases izlaidumā (2019); ar meitu Sarmīti, mazmeitu un mazmazdēlu (2019)Raksta ID: 1433
Atjaunināts: 21 septembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Ločmele Anastasija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1433