Zelča Lilija

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1944. gada 8. aprīlī Krišjāņu pagasta Purviņu ciema "Ozolsalās", kur dzīvo joprojām.  Mācījusies Purviņu septiņgadīgajā skolā, bet 8. un 9. klasi pabeigusi Tilžas vidusskolā. Pēc skolas ļoti agri sāka strādāt vietējā kolhozā - slauca govis, kopa teļus un strādāja lauku brigādē.
1966. gadā apprecējusies ar Vitāliju Zelču. Ģimenē izaudzināti divi dēli - Andris un Guntis.
Lilija Zelča ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Dzied viņa pie Purviņu krucifiksa. Lilija atceras no bērnības, ka maija mēnesī piecos vakarā mamma ar vecmammu gāja dziedāt pie tā paša Purviņu krucifiksa. Arī viņa gāja līdzi, lai gan dziedāt tolaik nedziedāja. 90. gadu sākumā, kad dziedājumi pie krucifiksiem atjaunojās, sāka dziedāt arī Purviņās. Dziedātāju gan nebija daudz. Lilija atceras, ka tika dziedājusi kopā ar otru Liliju Zelču un savu mammu Leonoru Zelču, kura bija izcila dziedātāja un Krišjāņu etnogrāfiskā ansambļa dalībniece. Tagad maija dziedājumus pie Purviņu krucifiksa organizē Vija Martuzāne, un dziedātāju ir diezgan daudz.
Lilija Zelča piedalās arī saļmu dziedāšanā, kad dzied par saviem mirušajiem.


Foto no L. Zelčas personīgā arhīva: Lilija Zelča (2022, I. Bobrovas foto) ar mammu, vecmammu un brāli (60. gadu sāk.), kolhozā pie mašīnas ar Sofiju Zelču un Ritmu Rozīti (pie stūres); ar vīru un mammu (80. gadi); ar vīru (80. gadi); Lilija (2003)Raksta ID: 1426
Atjaunināts: 18 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Zelča Lilija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1426