Svelpe Ingrīda

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1965. gada 16. aprīlī Bērzpilī. Mācījusies un beigusi Bērzpils vidusskolu. Uzreiz pēc skolas sāka strādāt saimniecības preču veikalā Rugājos. 1987. gadā sāka strādāt par pavāri Vectilžas pamatskolā, bet kopš 1991. gada saimnieko savā mantotajā saimniecībā Beļauskos "Apsīšu mājās". Beļauskos dzīvo kopš 1969.gada.
Ingrīda Svelpe ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Ingrīdas māja atrodas pie Beļausku krucifiksa, tāpēc arī ir uzņēmusies tā apkopšanu. Kad 2000. gadā krucifiksu atjaunoja, pie tā regulāri maijā sāka dziedāt. Sākumā dziedātāju sanāca diezgan daudz - Anna Lauskiniece, Marcijanna Livzeniece, Albīne Livzeniece, Agnese Jaunzeme, Marijanna Mičule, Ināra Kriviša, Veronika Čudare, Adrija Šustere, Jevgēnija Čudare, Helēna Zuša, Anna Rakstiņa, Zenta Rakstiņa, Helēna Mārtuža, Marianna Kriviša. Dziedātājas gan mainījās, bet dziedāja katru maiju dienu un vēl vienu dienu Jēzus Sirds mēnesī - jūnijā. Tagad dziedātāju palicis krietni mazāk. 2022. gadā dziedāt sanāca tikai piecas sievas - Ingrīda Svelpe, Ināra Kriviša, Anna Kindzule, Adrija Dreimane un Anna Poševa. Dziedāja viņas 1. maijā, otrdienās, piektdienās un pēdējā maija datumā. Dziedāšanu pie krucifiksa jau kādu laiku organizē Ingrīda.
Ingrīda Svelpe piedalās arī psalmu dziedāšanā. No 2001. gada līdz 2009. gadam Beļausku sādžas mirušajiem saļmas novembrī dziedāja Svelpju mājās. Reizēm sanāca arī mazākā bariņā un par saviem radiniekiem nodziedāja tikai 5 - 6 sievas. Tā kā no 2010. gada Bērzpils pagastā psalmus dziedāt sanāk baznīcā vai Saieta namā, tad atsevišķi vairs nesanāk. Ingrīda turpina dziedāt psalmus šajās kopīgajās sanākšanās.
Ingrīda Svelpe divus gadus dziedājusi Bērzpils etnogrāfiskajā ansamblī. Brīvajā laikā patīk minēt krustvārdu mīklas. Ģimenē izaudzināts dēls Ainārs.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no I. Svelpes personīgā arhīva: Ingrīda (2022, I. Bobrovas foto); Svelpju dzimtas bilde kapu svētkos Bērzpilī (2002); pie Beļausku krucifiksa 2000. gadā (no kreisās puses: Veronika Čudare, Jevgēnija Čudare, Anna Svelpe, Anna Kindzule, Helēna Zuša, Anna Rakstiņa, Zenta Rakstiņa, Ingrīda Svelpe, Helēna Mārtuža, Marianna Kriviša.Raksta ID: 1423
Atjaunināts: 17 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Svelpe Ingrīda
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1423