Sideļņika Anna

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1959. gada 28. decembrī Bērzpils pagasta Augstaros. Mācījusies un 1978. gadā pabeigusi Bērzpils vidusskolu. 1979. gadā apprecējās ar ukraini Mihailu Sideļņiku, kurš uz Latviju bija atbraucis strādāt. Ģimenē izaudzināti četri bērni, palīdzējusi izaudzināt arī mazdēlu Oskaru. Anna strādājusi dažādās vietās - bērnudārzā, skolā mācījusi krievu valodu, strādājusi par pārdevēju veikalā, bibliotēkā,  par grāmatvedi padomju saimniecībā "Bērzpils".  Vēlāk, lai strādātu par krievu valodas skolotāju Eglaines pamatskolā, Rēzeknes augstskolā neklātienē pabeigusi īso kursu pedagoģijā un krievu valodā.
No 1980. gada dzīvo Bērzpils pagasta Gribkovā.
Anna Sideļņika ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Pirmais krucifikss, pie kura Anna sāka dziedāt, bija krucifikss Augstaros. Te viņa gāja kopā ar mammu Genovefu Ikstenu, kura 1990. gadā arī organizēja Augstaru krucifiksa uzstādīšanu. Sākumā Augstaros dziedājumos piedalījās pat ap 30 cilvēkiem. Te Anna tika nākusi kopā ar meitām Ilonu un Oksanu. Kaut retāk, bet turpina te dziedāt arī tagad.
Šobrīd biežāk sanāk dziedāt pie Beļausku krucifiksa, jo tas ir tuvāk. Te viņu paaicināja Broņislava Spalviņa un Anna Sudare, un tagad dziedājumos piedalās regulāri. Bez jau minētajām dziedātājām Beļauskos dzied arī Marijanna Jurkāne, reizēm Aija Ikstena un Anna Kriviša. 2022. gadā nedēļā dziedāt sanāca trīs reizes.
Brīvajā laikā Annu aizrauj adīšana. Vislabāk patīk adīt zeķes un cimdus.

 


Foto no A. Sideļņikas personīgā arhīva: Anna (2015); ar vīru un mazbērniem (2019)'Anna (2008); pie Beļausku krucifiksa 2022.gadā ( Anna Sideļņika, Anna Sudare, Marijanna Jurkāne, Broņislava Spalviņa) - A.Krivišas fotoRaksta ID: 1421
Atjaunināts: 17 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Sideļņika Anna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1421