Rakstiņa Ilga

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1958. gada 30. aprīlī Bērzpils pagasta "Kažokos". Mācījusies Golvaru astoņgadīgajā skolā un Bērzpils vidusskolā. Pēc vidusskolas tūlīt iestājas Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Zooinženieru fakultātē. 1981. gadā to pabeidz un atgriežas Bērzpilī un strādā padomju saimniecībā par zootehniķi līdz pat saimniecības likvidācijai 1993. gadā. 1989. gadā tika nodibināta zemnieku saimniecība "Druvas" uz vīra vārda. Kopš 2007. gada zemnieku saimniecības īpašniece ir Ilga. No 1993. gada viņa ir arī lopkopības pārraudze Bērzpils pagastā. Dzīvo Bērzpils pagasta Domopolē.
Ilga Rakstiņa ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Ilga regulāri apmeklē Bēržu baznīcu un ir ilggadēja procesijas dalībniece Bēržu draudzē. Liela dziedātāja bija viņas mamma Olga Ēvele, no kuras tad Ilga samācījās visas tā laika dziesmas. Garīgās dziesmas vairāk mācījās no kaimiņienes Anitas Šusteres, kad mamma jau bija mirusi. Maija dziedājumos pie krucifiksa piedalās no 2002. gada. Dzied viņa pie Domopoles krucifiksa, kuru reizēm dēvē arī par Šusteru krucifiksu, jo 1997. gadā tas uzstādīts pretī Šusteru mājai. Pēc 2018. gada, kad nomira Anita Šustere, Ilga ir uzņēmusies arī krucifiksa apkopšanu. 2022. gadā pie krucifiksa Ilga svētdienās dziedāja divatā ar Birutu Bogdani. Pirms tam, kad Anita vēl bija dzīva, viņas trijatā dziedāja katru dienu. Vēl dziedājumos te ir piedalījušās Lucija Livzeniece, Zinaīda Galeja, Lucija Tūmiņa, Valija Jurkāne.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no I. Rakstiņas personīgā arhīva: Ilga (I. Bobrovas foto, 2022); ar vīru un bērniem (2017); ar mazdēlu (2022)Raksta ID: 1420
Atjaunināts: 17 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Rakstiņa Ilga
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1420