Kindzule Anna

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1939. gada 6. aprīlī Lazdukalna pagasta Papurnē. Pirmās četras klases mācījusies Lieparu pamatskolā, pēc tam Bērzpils vidusskolā līdz septītajai klasei. Anna agri uzsāka darba gaitas vietējā kolhozā, strādājot lauku brigādē. Pēc tam no 1964. gada līdz 1973. gadam strādāja Bērzpils aptiekā. Strādājusi arī saimniecības preču un pārtikas veikalā, kolhozā par slaucēju un piecus gadus Rugāju slimnīcā. Pēdējos darba gadus Anna strādāja padomju saimniecības "Bērzpils" degvielas bāzē, kur izsniedza degvielu saimniecības šoferiem un traktoristiem. No 1996. gada - pensijā.
No 1966. gada dzīvo Bērzpils pagasta Beļausku ciema "Alkšņos". 1966. gadā apprecējās, ģimenē izaudzināti divi bērni - dēls Pēteris un meita Ināra.
Anna Kindzule ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Dzied apmēram no 2004. gada pie Beļausku krucifiksa pie Svelpēm. Sākumā dziedātāju bija daudz vairāk, tagad reizēm tikai piecas. Visbiežāk sanāk dziedāt kopā ar Ingrīdu Svelpi, kura visus cenšas apzvanīt, Ināru Krivišu, Adriju Dreimani un Annu Poševu. Bērnībā Anna ar mammu gāja dziedāt pie krucifiksa Papurnē.
Anna Kindzule piedalījās gan psalmu dziedāšanā Svelpju mājās (līdz 2009.gadam), gan arī pēdējos gados Bērzpils Saieta namā.


Foto no A. Kindzules personīgā arhīva: Anna Kindzule (2022, I. Bobrovas foto); Anna 70. gados; ar ģimeni 80. gados; ar meitas vīra māti Veroniku (2020)Raksta ID: 1418
Atjaunināts: 17 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Kindzule Anna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1418