Jurkāne Marijanna

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1949. gada 8. jūnijā Bērzpils pagasta "Silamuižā".  Mācījusies Bērzpils vidusskolā un pēc tam mācības turpināja Rīgas Pedagoģiskajā skolā par bērnudārza audzinātāju. 1969. gadā sāka strādāt padomju saimniecības "Bērzpils" bērnudārzā. Te Marijanna nostrādāja 26 gadus līdz pat bērnudārza slēgšanai 1995. gadā. Tad darbu turpināja Bērzpils vidusskolas sākumskolas grupiņā, strādājot arī par bērnudārza audzinātāju. Kādu laiku bijusi sociālā aprūpētāja Bērzpils pagastā.
Marijanna Jurkāne dzīvo Bērzpils pagasta Beļauskos. Ģimenē izaudzināta meita un dēls.  Savulaik Marijanna dejojusi pagasta jauniešu deju kolektīvā. Arī šobrīd viņa labprāt apmeklē visus pasākumus pagasta centrā.
Marijanna Jurkāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Dzied viņa pie Beļausku krucifiksa. Dziedāt paaicināja Broņislava Spalviņa, un tagad dziedājumos piedalās regulāri. Visbiežāk dzied kopā ar Broņislavu Spalviņu, Annu Sudari un Annu Sideļņikovu.


Foto no M. Jurkānes personīgā arhīva: Marijanna 70 gadu jubilejas dienā (2019); jaunībā; ar kolēģēm Bērzpils bērnudārzā (pēdējā rinda pa vidu, ap 1970. gadu); ar radiem jubilejas reizē (2019); pie Beļausku krucifiksa (Anna Sideļņika, Anna Sudare, Marijanna Jurkāne, Broņislava Spalviņa, 2022) - A.Krivišas fotoRaksta ID: 1416
Atjaunināts: 17 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Jurkāne Marijanna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1416