Gabrāne Anna

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1949. gada 13. augustā Susāju pagasta Pokšovas ciemā. Mācības sāka Zvaigznes pamatskolā un turpināja Viļakas vidusskolā, kur pabeidza 8. klasi. Pēc skolas gadu palīdzēja tēvam strādāt vietējā fermā, bet tad aizgāja mācīties par kontrolasistenti uz Dzērbenes lopkopības skolu. Pēc pusotra gada darba padomju saimniecībā "Viļaka" Anna uzsāka mācības Valmieras 36. pilsētas profesionāli tehniskās izglītības pārvaldē (arodvidusskolā), kas sagatavoja kadrus “Valmieras Stikla šķiedra” rūpnīcai. Bet prakses laikā saprata, ka šo darbu strādāt tomēr nevarēs, jo bija alerģija pret stikla šķiedru.
Tad Anna iestājās "Sarkanā Rīta" filiālē un sāka strādāt par šuvēju, vienlaikus mācīdamās arī vakarskolā. 1971. gadā pabeidza vakarskolu Viļakā, apprecējās un līdz dekrēta atvaļinājumam turpināja strādāt rūpnīcā. Ģimenē piedzimis dēls un meita.  1974. gadā ģimene pārcēlās uz dzīvi Kupravā, jo vīram, kurš strādāja Kupravas drenu cauruļu rūpnīcā par šoferi, iedeva te dzīvokli.  Susāju pagastā ģimene atgriezās 1987. gadā. Vispirms dzīvoja pie vīramātes, bet no 90. gadu sākuma dzīvo turpat netālu - "Birztaliņās". Anna strādāja padomju saimniecībā "Viļaka" par slaucēju, vēlāk par teļkopēju.
Savulaik Anna dziedājusi padomju saimniecības "Viļaka" korī  un piedalījusies Latgales zonas Dziesmu svētkos Daugavpilī 1990. gadā.
Anna Gabrāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņa atceras, ka bērnībā gājusi līdzi krustmātei Teklai Kuprišai pie Pokšovas krucifiksa. Pati sākusi dziedāt salīdzinoši nesen. Dzied pie Pokšovas krucifiksa, bet, kad aicina, dzied arī pie krucifiksiem Svilpovā un Susājos. Pie Pokšovas krucifiksa parasti dzied vienreiz gadā maija mēnesī 10 - 11 cilvēki. Anna dzied kopā ar Aldi Pušpuru, Annu Mačāni, Anitu Zarembu, Emeritu Pranckuni un Marīti Pitkeviču. Dziedājumu laikā vispirms noskaita Rožukroni, tad dzied dziesmas Dievmātei Marijai par godu. Dziedāšana ilgst vienu stundu. Pēc lūgšanām sanākušie turpat tuvumā klāj nelielu galdu un kādu brīdi visi kopā pasēž.


Foto no A. Gabrānes personīgā arhīva: Anna (2015); ar draudzenēm (vidū, 1987); ar vīru un mazmeitu (2009); ar vīru, dēlu un dēla draugu; pie Pokšovas krucifiksa (otrajā rindā 4. no kreisās puses);Raksta ID: 1415
Atjaunināts: 17 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Gabrāne Anna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1415