Daņilovkas senkapi

Senkapi atrodas Šķilbēnu pagasta Daņilovkas silā. 1951.- 1952. gada izrakumos pirmajā uzkalniņu grupā izpētīti 7 uzkalniņi. Tie formas ziņā atgādina 2.–4. gs. latgaļu kolektīvos kapu uzkalniņus. Daži apbedījumi iezīmējas ar lielu akmeņu “spilveniem”, kas nolikti kapa galvagalī. Šīs grupas uzkalniņu datējumam trūkst mateiālu (pēc J. Graudoņa domām tie ir datējami ar m. ē. sākumu).

Otrajā uzkalniņu grupā tika izpētīti četri uzkalniņi, kas raksturīgi 11.-12. gs. latgaļiem. Tiem ir tipisks latgalisks inventārs un orientācija. Šī uzkalniņa kapulauka malā tika atklāts kāds vēl Latvijā agrāk nepazīts kapu veids, ko raksturo virszemes akmeņu krāvums vairākkārtēja vainaga veidā. Tie atgādina Pleskavā un Novgorodā izplatītos kapu veidus – Žaļņikus. Katrā kapa vietā parasti bija vairāki apbedījumi (1-5), kas bija guldīti R-A virzienā. Apbedījumi datēti ar 13.–14. gs. Senlietu formas ziņā tie ir latgaliski (sieviešu kapu inventāros- audumu vainagi ar piekariņiem, villaines, kauri gliemežvāku un kreļļu kaklarotas u.c. piedevas) – šāda veida formas atspoguļojas Strugukalna, Meirānu u.c. 12.gs. beigu un 13.gs latgaļu kapulaukos. Tomēr konstatētas arī dažas senlietas, kas uzrāda somu, iespējams votu ietekmi (zirdziņu piekariņi, Karēlijai raksturīgās pakavsaktas, aproces, duča maksts).

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis

/Pēc VKPAI materiāliem/

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzēRaksta ID: 14
Atjaunināts: 16 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Kultūrvēstures objekti -> Arheoloģijas pieminekļi -> Daņilovkas senkapi
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=14