Kupravas etnogrāfiskais ansamblis

Kupravas etnogrāfiskais ansamblis dibināts 1986. gada oktobrī. To dibinājušas toreizējās Kupravas vidusskolas skolotājas Anna Gabrāne un Antonija Brice. Pirmā vadītāja Anna Gabrāne atceras, ka sasēdinājusi savu mammu Aneli Orlovsku, vecmammu Jadvigu Matisāni un krustmāti Mariju Loginu un magnetafona lentā ierakstījušas viņu dziedātās dziesmas. Tad interesenti klausījušies un mācījušies. No 1987.gada decembra līdz pat 2008.gadam ansambļa vadītāja bija Leontīna Bordāne, kuras dziesmu pūrs nāk līdzi no bērnības, jo lielas dziedātājas bijušas tēva māte un pašas māmuļa, bet tēvs spēlējis garmošku. Tieši viņa daudz darījusi, lai ansambli ievērotu ne tikai savās mājās, bet arī citur.
Pirmsākumā kolektīvā bijuši septiņpadsmit dziedātāji, to vidū arī četri vīrieši, bet tagad visbiežāk dzied septiņas sievas. Laiku pa laikam dziedājušas arī skolas vecuma meitenes, visbiežāk ansambļa dalībnieču mazmeitas, kuras izaugušas lielas un aizgājušas mācīties tālāk. Kupravas kolektīva savdabība ir tā, ka gandrīz neviena no dziedātājām nav dzimusi kupraviete. Viņas ir ienācējas, ar savu dzīvesvietu dziedāšanas tradīcijām. Tomēr ansambļa repertuāra pamatā uzņemtas Kupravas pusē dziedātās tautasdziesmas, kuras atceras un zina Leontīna. Kupravas ansambļa dziesmu kamolā ir krietns skaits garo bolsu, tolku bolsu un gonu bolsu. Dzied arī saļmes un garīgās dziesmas.
1990.gadā sievas nolēma, ka Kupravā ir vajadzīgs savs krusts baznīcas dārzā, kur atjaunot tradīciju – maija dziedājumus Dievmātes godam. Tagad te dzied katru pavasari.
2001.gadā kupravietes organizēja „supretkas” (vakarēšanu), kad pie sevis ciemos aicināja dziedātājus no citiem ansambļiem.
Kupraviešu dziedātās dziesmas skanējušas ne tikai Balvu rajonā, bet arī Rīgā festivālos „Baltica”, Latviešu biedrības namā, kultūras namā „Ziemeļblāzma”, Ludzā, Rēzeknē, Jelgavā, Ogrē, Jaunlaicenē, Murmastienē, Vilcē, Viļānos. Bez ansambļa līdzdalības praktiski nenotiek neviens kultūras pasākums arī pagastā
Kupravas etnogrāfiskā ansambļa baltie Abrenes novada tautastērpi nāk mantojumā no Kupravas pilsētciemata kora. Tautastērpa villaines un brunču apmales audusi ansambļa dziedātāja, Tautas daiļamata meistare Anna Šumska. Sākumā ansambļa sastāvs vairākkārt ir mainījies, bet pēdējā laikā tas ir nostabilizējies. Kupravas etnogrāfiskā ansambļa dziedātājas: Dzidra Pušpure, Leonora Serdāne, Leontīna Bordāne, Anna Šumska, Vitālija Logina, Emerita Prancāne, Emerita Žabare, Valentīna Lācīte-Daniševska, Zinaīda Aleksāne, Sandra Andrejeva, Aleksejs Barsovs. Pēdējos gados ansamblim pievienojušās Gunta Trusova, Valentīna Romanovska un Terezija Vancāne. Pēc Leontīnas Bordānes gadu ansambli vadīja  Lilija Bruže, tad Jolanta Vrubļevska (līdz 2011.gadam), Sandra Andrejeva (no 2011.gada līdz 2013.gadam), Aina Ažģiņa (2013. - 2014.gads). No 2014.gada kolektīvu vada Valentīna Romanovska. Muzikāli ansambli pavada Ņina Baikova

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no laikraksta “Vaduguns” un Kupravas bibliotēkas arhīva; 5.foto - folkloras festivāla "Baltica 2015" ieskaņas koncertā Upītē (R.Cibules foto); festivāla laikā Vērmanes dārzā (Z.Loginas foto); "Baltica 2018" atlases skatē Žīguros (2017) - R.Cibules foto


Video no Rutas Cibules personīgā arhīva: Tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīca Kupravā 2005.gadā - dzied Kupravas etnogrāfiskā ansambļa ilggadēja vadītāja un teicēja Leontīna Bordāne, kuras dziedātās dziesmas pamatā arī veidoja ansambļa repertuāru, un Marija Isate


Raksta ID: 139
Atjaunināts: 20 jūlijs, 2017
Atjauninājumu skaits:: 1
Kolektīvi un pasākumi -> Etnogrāfiskie un folkloras ansambļi -> Kupravas etnogrāfiskais ansamblis
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=139