Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis

Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis dibināts 1978. gada vasarā un ir vecākais gan Ziemeļlatgalē, gan Balvu rajonā. Veidot ansambli pamudināja teicējas Emīlijas Loginas meita - folkloras zinātniece Benedikta Mežale. Dibināšanā piedalās folkloristi Jānis Rozenbergs un Benedikta Mežale. Emīlija Logina sapulcina pazīstamās ciema dziedātājas un veidojas pirmais ansambļa sastāvs: Emīlija Logina, Marija Logina, Antoņina Logina, Anna Ločmele un Valentīna Ozoliņa. Pirmā vadītāja ir Valentīna Ozoliņa, kas folkloras ansambli vada līdz 1990.gadam. Tad trīs gadus sievas dzied bez vadītājas, līdz 1993.gadā kolektīvu sāk vadīt Anita Pakalnīte. No 1995.gada Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa vadītāja ir Maruta Ločmele.

Ansambļa darbs sākas ar dziesmu vākšanu un pierakstīšanu. Īpaši bagāts dziesmu pūrs bija Emīlijai Loginai. Tā tiek apgūti ganu balsi, talku balsi, gadskārtu ieražu balsi, dzeguzes balsi, apdziedāšanās balsi. Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa sievas ir unikālas ar precību dziesmām. Viņas vienīgās autentiski dzied precību dziesmu Oi, egle, egle. Tieši šīs dziesmas dēļ 2003. gadā dziedātājām bija iespēja piedalīties 23. Vispārējo latviešu dziesmusvētku uzvedumā „Latviešu kāzas” Ķīpsalā.

Gandrīz trīsdesmit gadu garajā ansambļa darbības laikā izdziedātas   daudzas dziesmas un dziedāts dažādiem klausītājiem gan savā pusē, gan citviet Latvijā. Ieskatoties ansambļa vēsturē, pirmā ievērojamākā uzstāšanās notikusi tālajā 1979. gadā LU Lielajā aulā starptautiskā folkloras pasākumā. Briežciemietes dziedājušas Rīgā uz Dailes teātra skatuves, Filharmonijas zālē, Doma laukumā, Brīvdabas muzejā, Jelgavā, Rūjienā, Bauskā, Valmierā, Madonā, Rēzeknē, Tadenavā, Preiļos, Siguldā, Daugavpilī u.c. Ansamblis piedalījies visos Latvijā notikušajos folkloras festivālos „Baltica”, bet dziedātājām atmiņā visdziļāk palicis Baltica ’88, kas ievadīja Latvijas Atmodu...

Par Briežuciema etnogrāfisko ansambli ir uzņemta Rodrigo Riharda filma „Rūtoj saule, rūtoj bite”. Ansambļa dziedājums ieskaņots divās skaņuplatēs.

2008.gada oktobrī Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis nosvinēja savu 30. dzimšanas dienu. Tautas Mākslas centra Atzinības rakstus par ilggadēju ieguldījumu tautas tradīciju kopšanā, pārmantošanā un popularizēšanā saņēma deviņas dziedātājas - Veneranda Mežale, Valentīna Kamzola, Ilze Ločmele, Valentīna Keiša, Maruta Ločmele, Broņislava Kozlovska, Broņislava Platniece, Antoņina Logina un Emīlija Logina. Vēl ansamblī ir dziedājuši vai dzied Marija Diča, Ineta Brenča, Maruta Ločmele, Harijs Mūrmanis, Felicija Logina, Anna Logina, Domicella Logina, Marija Logina, Tekla Logina, Anna Ločmele, Valentīna Ozoliņa, Leontīna Slišāne

Etnogrāfiskais ansamblis 2018.gadā nosvinēja kolektīva 40. jubilejas pasākumu ''Manas tautas dziesma ir mana sirds dziesma'' un iedziedāja disku ar šādu pašu nosaukumu. Kolektīvā klāt nākušas jaunas dziedātājas gan gados, gan dziedāšanas pieredzē. Kolektīvs turpina dziedāt un kopt savas tautas tradīcijas. 2020.gadā Briežuciema etnogrāfiskajā ansamblī dziedāja: Marija Deksne, Maruta Ločmele, Valentīna Kamzola, Skaidrīte Pakalnīte, Ineta Breņča, Marianna Langovska, Anita Pakalnīte, Anita Kampernova, Līvija Cibule, Ināra Keiša

Ansambļa dibinātāja un dziedātāja Emīlija Logina bija „Lielās folkloras gada balvas 2004” laureāte.                                     

 

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis 1989.gada jūlijā (2.foto no laikraksta "Vaduguns"); Briežuciema ansamblis Upītes birzī 1995.gadā (J.Šapala foto); vadītāja Maruta Ločmele un etnogrāfiskais ansamblis kolektīva 30 gadu jubilejas pasākumā 2008.gadā un 35 gadu jubilejas pasākumā 2013.gada 20.aprīlī (foto no Z.Mežales personīgā arhīva); "Baltica 2015" pasākumā "Mantinieki. Ziemeļlatgale" Latvijas Mūzikas akadēmijā 2015.gada 16.jūlijā (Z.Loginas foto); "Baltica 2018" atlases skatē Žīguros (2017) - R.Cibules foto; etnogrāfiskais ansamblis un vadītāja Maruta Ločmele kolektīva 40 gadu jubilejas reizē (2018) - Z.Mežales foto


Video no Latvijas Nacionālā kultūras centra arhīva: "Mantinieki.Ziemeļlatgale" (Baltica 2015)Raksta ID: 138
Atjaunināts: 08 februāris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 8
Kolektīvi un pasākumi -> Etnogrāfiskie un folkloras ansambļi -> Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=138