Bērzpils pagasta Masalnieku krucifikss

Krucifikss atrodas ceļa Bērzpils - Krišjāņi kreisajā malā Masalnieku ciemā pie Proļu mājām. Uzstādīts 2001.gadā prāvesta V.Ereļa laikā. Par krucifiksa izgatavošanu un uzstādīšanu rūpējās Antonija Prole, Jānis Prolis un Velta Prole. Krustu un sētiņu apkārt krustam sataisīja Jānis Prolis. Uzlika Veltas Proles doto mūciņu. Vēlāk, kad sētiņa prasījās pēc remonta, tā tika nojaukta un vairs neatjaunoja. Par krucifiksu rūpējas Velta Prole.

                                   


Foto R.Cibule (2019)                                  Raksta ID: 1336
Atjaunināts: 07 aprīlis, 2020
Atjauninājumu skaits:: 1
Kultūrvēstures objekti -> Krucifiksi -> Bērzpils pagasta Masalnieku krucifikss
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1336