Pakalnīte Anita

Briežuciema jauniešu folkloras kopas "Soldanī" vadītāja un Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja
Dzimusi 1958.gada 10.aprīlī Abrenes rajona Kvašņevas ciema padomes Pūšļevas ciemā. Bērnībā ģimene pārcēlusies uz dzīvi Valkas rajona Jērcienu ciemā, bet, kad Anita mācījusies 7. klasē, atgriezušies Briežuciemā. Mācījusies Briežuciema astoņgadīgajā skolā. Pēc tam mācības turpināja Rēzeknes Mūzikas skolā
Dažus gadus Anita tika pastrādājusi Lazdulejas pagasta kultūras namā. 1978.gadā sākusi vadīt vokālo ansambli Briežuciema tautas namā. No 1982. gada līdz  2015. gadam Anita Pakalnīte strādāja Briežuciema pamatskolā par sporta un mūzikas skolotāju. Skolā vadījusi vokālos ansambļus. No 2010. gada vada tautas nama dziedāšanas pulciņu, kura sastāvā muzicē arī tautas muzikantu grupa ‘’AMMA” (divas Anitas un divas Marutas )
Anita piedalās līnijdeju grupā "Optimistes", spēlē dramatiskajā kolektīvā, dzied Briežuciema etnogrāfiskajā ansamblī. No 2007.gada vada Briežuciema jauniešu folkloras kopu "Soldanī". Anitas vadītā folkloras kopa dzied ne tikai koncertos, bet arī spēlē mūzikas instrumentus  dažādos pasākumos, deju vakaros, nometnēs, vada etnogrāfisko deju un rotaļu meistardarbnīcas, ir viens no pagasta tematiskā ciema punktiem. Uzņemot ārzemju ciemiņus, ‘’Soldanī” ir tie, kuri viņus sagaida un pavada ar savām skanīgajām melodijām.
Briežuciema tautas nama vadītāja Zita Mežale uzskata, ka Anita ir pagasta muzikālā dvēsele, kura saliek pa balsīm un ritmiem visus pagastā organizētos pasākumus. "Priecājamies par Anitas aktrises talantu un dejotājas azartu. Ne katrs spēj vienā pasākumā vadīt savu kolektīvu līdzi muzicējot, bet vēl dejot un teātri spēlēt. Kad pietrūkst ideju, jāpajautā Anita, viņa ar savu radošo domu vienmēr nāks talkā, dalīsies un palīdzēs. Anita arī labi zīmē, izteiksmīgi runā dzeju, spēlē akordeonu, garmošku, klavieres, ģitāru".
Anita Pakalnīte gan kā folkloras kopas vadītāja, gan kā etnogrāfiskā ansambļa dalībniece piedalījusies visos Latvijā notikušajos folkloras festivālos "Baltica", ar kolektīviem būts arī Dziesmu svētkos un koncertēts visās Latvijas malās,  arī Balkrievijā un  Lietuvā.
2016. gadā Anita saņēmusi Gada balvu kultūrā ‘’Mūsu lepnums’’ par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un tradīciju iedzīvināšanu, bet 2017. gadā viņas vadītā folkloras kopa ieguvusi jauniešu gada balvu.
Anita ar vīru Aleksandru izaudzinājuši piecus bērnus, ir vecvecāki divpadsmit mazbērniem. Pakalnīšu ģimene aktīvi piedalās pagasta sporta svētkos, gatavo maskas karnevāliem, atbalsta pagasta un novada dzīvi.

        

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no Z.Mežales foto arhīva: Anita Pakalnīte; dziedot un spēlējot ansamblī AMMA; kopā ar Briežuciema etnogrāfisko ansambli "Baltica 2017"; uzstājoties pasākumā; saņemot Jauniešu gada balvu (2017); ar vīru karnevālā; ar jauniešu folkloras grupas dalībniekiem TuraidāRaksta ID: 1305
Atjaunināts: 21 septembris, 2023
Atjauninājumu skaits:: 5
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Pakalnīte Anita
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1305