Priedeslaipa Roberts

Fotogrāfs
Dzimis 1952.gada 16.decembrī Silamalas ciema padomes Dūrupes ciemā. Sākumā mācījies Dūrupes pamatskolā, bet no 1965.gada - Balvu vidusskolā. Tā kā Roberta tēvs bija mežsargs, arī dēlu centās ievirzīt šajā profesijā - Roberts turpināja mācīties Rankas meža skolā. To pabeidzis sāka strādāt Strazdiņu mežniecības Kačevas iecirknī.
70.gadu sākumā Roberts Gulbenes rajona laikrakstā izlasīja sludinājumu, ka Gulbenes Sadzīves pakalpojumu kombinātā organizē kursus fotogrāfiem. Pabeidzot kursus viņš sāka strādāt Gulbenes SPK. 1973.gadā "Vaduguns" redaktors Vitālijs Sanders uzaicināja Robertu Priedeslaipu strādāt par fotokorespondentu Balvu rajona laikrakstā. Sāka strādāt augsta līmeņa fotogrāfa Oktobra Babina vietā, kurš bija cietis nelaimes gadījumā. Tā no 1973.gada septembra līdz 1992.gada februārim Roberts bija laikraksta "Vaduguns" fotogrāfs.
1992.gadā Robertu Priedeslaipu pārcēla darbā uz Valsts Dienesta pārvaldi, kur pāris gadu viņš bija galvenais speciālists informācijas jautājumos. Bet 1994.gadā viņš atkal atgriezās pie fotografēšanas - strādāja fotosalonā "Saulīte" Balvu Sadzīves pakalpojumu kombināta ēkā. Fotografēja, galvenokārt, pasēm, apliecībām, vīzām. Fotosalonā strādāja līdz 1998.gadam, bet 1999.gadā atvēra savu salonu Brīvības ielā 66.
80.gados viņš beidza Fotomākslas fakultāti Rīgā pie fotokluba "Rīga", kur lekcijas lasīja tādi sava aroda speciālisti kā Herberts Dubins un citi. 1977.gadā stažējies LETĀ
Roberta Priedeslaipas fotogrāfijas bija redzamas arī tādos izdevumos kā "Draugs", "Veselība", "Dzimtenes Balss". "Latvijas Jaunatne".  1974.gadā aizsākās viņa sadarbība ar Latvijas televīziju, kur sūtīja fotogrāfijas par Balvu rajonu. šī sadarbība ilga līdz pat 1986.gadam, kad televīzija pārcēlās uz Zaķusalu.
Katru gadu Roberts fotografēja starptautiskā folkloras festivāla "Baltica" pasākumus. 1989.gadā viņš ieguva otro vietu starprepubliku fotoizstādē konkursā "Baltikas-88 atbalss", kuru rīkoja Tautas fotostudija "Ezerzeme" Daugavpilī. Izstāde "Baltika-88" bija skatāma arī Balvu Kultūras namā un desmit darbus no izstādes iepirka Latvijas Fotomākslas biedrība. Šie darbi vēlāk tika iekļauti biedrības izstādes ekspozīcijā, kura bija skatāma vairākās valstīs. Otra personālizstāde Balvos notika 1992.gadā.
1990.gadā Roberts Priedeslaipa ar divām fotogrāfijām piedalījās I Vispasaules latviešu fotogrāfiju izstādē "Dziesma" Rīgā.
Kādu laiku Žurnālistu savienības valde katru gadu noteica gada labākos fotokorespondentus un kā labākais 1984.gadā tika atzīmēts "Vaduguns" fotokorespondents R.Priedeslaipa.
1985.gada 18.novembrī Balvu Kultūras namā tika nodibināts fotoklubs "Rondo", kurš pastāvēja līdz 1991.gadam. Roberts bija fotokluba vadītājs. Telpas viņiem atradās SCO pagrabstāvā, bet izstādes organizēja gan Kultūras namā, gan SCO zālē. Izstāde "Rīga uz barikādēm" notika pat Balvu rajona izpildkomitejas zālē
Ir Latvijas Fotomākslinieku savienības biedrs

  

 Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no R.Priedeslaipas personīgā arhīva: Roberts Priedeslaipa (2018); Gulbenes SPK foto ateljē (1972); ar laikraksta "Vaduguns" meitenēm ( 80.gadu sāk.); Roberts (ceturtais no kreisās puses)  ar fotogrāfu plenēra dalībniekiem Balvos (2001); ar Nacionālās apvienības biedriem pie "Rūķīšu namiņa"(1993); izstādes "To uzcēluši latvieši" atklāšanas laikā vecajā bankas ēkā (90.gadu sāk.); fotokluba "Rondo" emblēmaRaksta ID: 1304
Atjaunināts: 17 decembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 14
Personības -> Amatu meistari -> Citi amatu meistari -> Priedeslaipa Roberts
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1304