Logina Iveta

Upītes etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1973.gada 20.februārī Rīgā, bet augusi un dzīvojusi Briežuciema pagasta Dubļovas ciema Vītolnieku mājās pie vecmammas. Te viņas ģimene dzīvo arī tagad. 1982.gadā Iveta pabeidza Rekavas vidusskolu. Ātri apprecējās un audzināja meitu. Pēc dekrēta atvaļinājuma sāka strādāt Upītes pamatskolā un no 1999.gada neklātienē studēja Rēzeknes Augstskolā par sākumskolas skolotāju. 2004.gadā, pabeigusi Rēzekni, turpināja studēt Daugavpils Universitātē, un 2007.gadā ieguva maģistra grādu pedagoģijā. Līdz pat Upītes pamatskolas likvidācijai, Iveta Logina te strādāja par sākumskolas skolotāju. No 2018.gada vasaras strādā par pirmskolas skolotāju un skolotāju internātā Rekavas vidusskolā.
Dziedāt Ivetai paticis no mazām dienām, bet tādu apzinātu psalmu dziedāšanu viņa atceras kopš 1982.gada, kad sanākušās sievas dziedāja psalmus pirms vectēva bērēm. Vēlāk sākusi dziedāt arī pati un vecākās psalmu dziedātājas sākušas ņemt viņu līdzi. Šobrīd psalmu dziedāšana pirms bērēm visbiežāk notiek Šķilbēnu katoļu baznīcā, un, ja vien tas nesakrīt ar darbu, Iveta labprāt piedalās un dzied. Parasti psalmu dziedāšanu vada Valentīna Keiša un Līvija Supe. Iveta Logina ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.
90.gadu beigās toreizējais Upītes etnogrāfiskā ansambļa vadītājs Antons Slišāns uzaicināja Ivetu dziedāt ansamblī. Tā viņa dzied joprojām un ir piedalījusies visos nozīmīgākajos pasākumos

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no I.Loginas personīgā arhīvaRaksta ID: 1274
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Logina Iveta
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1274