Dortāne Valentīna

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1945.gada 5.jūnijā Viļakas pagasta Pokševas ciemā. Mācījusies Viļakas vidusskolā. Pēc skolas kādu laiku pastrādāja padomju saimniecībā "Viļaka" par slaucēju un lauku brigādē. 1966.gadā Valentīna sāka mācīties divgadīgajos tirdzniecības kursos Balvos, bet 1967.gadā sāka strādāt vispirms saimniecības preču veikalā, vēlāk pārtikas preču veikalā Viļakā. No 1982.gada līdz 1989.gadam Valentīna strādāja Balvu rajona Sadzīves pakalpojumu kombinātā un auda gultas un sienas segas, aizkarus. Aušanas prasmi viņa bija apguvusi no savas mammas Helēnas Kuprišas, kura tika audusi mājās. Savukārt, no 1989.gada līdz 2005.gadam Valentīna turpināja strādāt pārtikas veikalā. No 2005.gada - pensijā.
Ģimenē izaudzināti divi dēli
Valentīna Dortāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Dziedāt psalmus Veneranda sāka vēl maza būdama, jo, ejot dziedāt, krustmāte vienmēr ņēma viņu līdzi. Jaunībā psalmu dziedāšanā piedalījās retāk, bet ap 2000.gadu sāka dziedāt regulāri. Daudz mācījās no pieredzējušās dziedātājas Rundzānes, kura lika viņai lasīt lasīšanas. Tagad Valentīna ir Viļakā zināma psalmu vadītāja, kura dzied pa vecam un lasījumus joprojām lasa melodijā. Kā psalmu vadītājas viņa min arī Marinu Loginu Viļakā, Anitu Zarembu Egļavā un Initu Sprukuli Kravaļos. Katru gadu Valentīna Dortāne maija mēnesī divas reizes nedēļā dzied pie Viļakas katoļu baznīcas krusta. Ir dziedājusi arī pie citiem krucifiksiem


Foto no V.Dortānes personīgā arhīva: Valentīna (2005 un 1964); ar dēliem, krustmeitu un vīru (1986); veikala atvēršanā pēc remonta (2001); ar kolēģēm 60.gadu jubilejas reizē (2005)Raksta ID: 1273
Atjaunināts: 04 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Dortāne Valentīna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1273