Račāne Jevgenija

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1946.gada 7.oktobrī Lazdulejas pagastā. Pabeigusi septiņas klases Tilžas pamatskolā, Jevgenija devās mācīties par veterinārfeldšeri uz Bebrenes veterināro tehnikumu. Pirmā darbavieta viņai no 1965.gada līdz 1970.gadam bija Baltinavas mākslīgās apsēklošanas stacija. Tad četrus gadus strādāja par vetārstu Vectilžā, bet 1974.gadā viņu pārcēla par galveno vetārsti uz Vecumu padomju saimniecību. Vēlāk - no 1987.gada līdz 1996.gadam Jevgenija strādāja Vecumu ciema padomē par sekretāri, pēc tam līdz 2005.gadam - vadīja Dzimtsarakstu nodaļu Vecumos un bija bāriņtiesas priekšsēdētāja. Tagad ir pensijā.
2007.gadā Jevgenija Vecumos nodibināja un vada pensionāru biedrību "Viola",kura pagastā organizē dažādus pasākumus. Pie biedrības darbojas arī pensionāru ansamblis (12 sievas), kurš reizi mēnesī sanāk un dzied garīgās dziesmas. Rudenī viņas organizē psalmu dziedāšanu, pavasarī dzied pie krucifiksa. Vēl Jevgenija daudzus gadus līdz 2018.gada pavasarim dziedāja Vecumu ansamblī "Atvasara".
Ģimenē izaudzināti trīs bērni - divi dēli un meita.
Jevgenija Račāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Psalmu dziedāšana viņu ir saistījusi visu laiku, vienīgi nebija laika, lai piedalītos pati. Bet no 80.gadiem sāka piedalīties un vēlāk, jau kā biedrības vadītāja, pati aicināja sievas kopā un dziedāja. Jevgenija stāsta, ka viņa daudz mācījusies no tādām dziedātājām kā Malvīna Locāne, Genovefa Kokoreviča, Marija Dortāne, Anastasija Kokoreviča, kuras lielāko daļu dziesmu zināja no galvas. Aizejot vecajām dziedātājām, pašai nācās stāties viņu vietā -  sākt vadīt dziedāšanu. Vada kopā ar Elizabetu Loginu - viņa uzsāk Rožukroni un Litāniju, un tad vadīšanu pārņem Jevgenija. Pašreiz Vecumos dzied 12 sievas. Viņas obligāti sanāk pirms kapu svētkiem un lūdz par mirušajiem, un Veļu laikā. Tāpat dzied, kad kāds organizē psalmu dziedāšanu, un viņas paaicina.
Maija mēnesī reizi nedēļā sievas dzied pie krucifiksa Borisovas centrā. Ja viņas aicina, brauc dziedāt arī pie Robežnieku un Goršānu krucifiksiem. Jevgenija gan piebilst, ka ar katru gadu dziedātāju skaits samazinās, un 2022.gadā piedalījās tikai septiņas sievas.


Foto no J.Račānes personīgā arhīva: Jevgenija (1977); ar dēlu un meitu (1986); ar ansambli Baltinavā (1998); pie krucifiksa Borisovā (2016)Raksta ID: 1270
Atjaunināts: 26 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Račāne Jevgenija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1270