Strupka Silvija

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1956.gada 3.aprīlī Bērzkalnes pagasta Silakrogā un "Ābeļu" mājās dzīvo arī šobrīd. Pēc Balvu vidusskolas absolvēšanas, Silvija devās mācīties par skaitļojamo mašīnu operatori uz Valmieras 36.profesionāli tehnisko vidusskolu. Pēc skolas absolvēšanas sāka strādāt Balvu skaitļošanas centrā par operatori. Te Silvija nostrādāja līdz 1992.gada jūnijam. Tad kādu laiku bija bezdarbniece un strādāja dažādus gadījuma darbus. No 2005.gada strādā Sia "Balvu Autotransports" par autobusu mazgātāju.
Ģimenē izaudzināti trīs bērni - meita un divi dēli.
Silvija Strupka ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Psalmu dziedāšanu viņai iemācīja mamma Konstancija Vancāne, kura vadīja psalmu dziedāšanu Silakrogā. Ejot un dziedot kopā ar viņu, dziedāšanu apguva arī Silvija un tagad, pēc mammas nāves 2007.gadā, pati vada psalmu dziedāšanu. Ar viņu kopā visbiežāk dzied Elfrīda Ābeltiņa, Irēna Jasinska, Irēna Sīle, Anita Šmite, Skaidrīte Saleniece, Mārīte Bondarenko, Marta Korlaša, Anna Stranga. Visbiežāk dziedāt sanāk turpat Silakrogā, arī Bērzkalnes pagastā un Balvos.
Silakrogā vēl ir tradīcija - rudeņos dziedāt psalmus atsevišķās mājās, kur salasās apkārtējie kaimiņi. Katru gadu dzied arī "Ābeļu" mājās. Silvija stāsta, ka tad dziedāšanā pievienojas arī viņas bērni. "Galvenais ir dziedāt no sirds" - tā kādreiz teica Silvijas mamma, tā tagad saka pati Silvija.
Silvija Strupka ar kaimiņienēm maija mēnesī dzied pie Silakroga krucifiksa. 90.gados līdz 2007.gadam dziedāja katru dienu, tagad gan sanāk krietni retāk. Visbiežāk dzied četratā - vēl pievienojas māsa Anita Šmite un kaimiņienes Irēna Jasinska un Irēna Sīle.


Foto no S.Strupkas personīgā arhīva: Silvija (2018), ar meitu, mazdēlu un Vizmu (2018); krustabās Viļakas katoļu baznīcā (2018)Raksta ID: 1269
Atjaunināts: 13 oktobris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Strupka Silvija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1269