Slišāne Kate

Jauniešu folkloras kopas "Upīte" dziedātāja
Dzimusi 2001.gada 21.jūnijā Rīgā. Mācības uzsākusi Mežciema pamatskolā, bet no 2010.gada mācījās Upītes pamatskolā. 2016.gadā to pabeidza un šobrīd mācās Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skolā tradicionālās mūzikas klasē, kur viņa apgūst klarnetes spēli. 2016.gadā Kate absolvējusi arī Baltinavas mūzikas un mākslas skolu. Pašmācības ceļā apguvusi blokflautas spēli. Var spēlēt arī citus mūzikas instrumentus - bungas, mandolīnu, ģitāru u.c.
2010.gadā, kad Kate sāka mācīties Upītes pamatskolā,  sāka darboties Upītes bērnu folkloras kopā, kuru vadīja vecmamma Irēna Slišāne. Vēlāk ar gadiem kopas vadību pārņēma Andris Slišāns un Ligita Spridzāne. Kate atceras, ka "šajā laikā bija iespējams apgūt tradicionālās mūzikas pamatus. Katram bērnam iemācīja dejot, dziedāt un pat spēlēt kādu mūzikas instrumentu. Bija iespējas vadīt dažādas darbnīcas un pasākumus. Kopā bijām viena liela ģimene. Ļoti patika tas, ka dažu stundu laikā, kad notika nodarbības, mēs tās pavadījām latgaliskā gaisotnē, proti, sarunājoties latgaliski. Varēja justies viegli un komfortabli"
2012.gadā izveidojās Upītes bērnu folkloras kapela. Pamazām kapela sāka piedalīties koncertos un pasākumos ar jauniešu folkloras kopu "Upīte". Dziedot kopā ar lielajiem jauniešiem, Kate mācījās un paņēma no viņiem labāko .
Kate Slišāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Dziedāšana ar pusbalsu" nesējām. Šo dziedāšanas stilu viņa izkopj kopā ar folkloras kopas "Upīte" dziedātājiem. Pusbolss dziedāšana Katei iepatikusies jau bērnībā, kad to dziedājušas citas sievas. Sākusi pati mācīties "dziedāšanu ar pusbalsu" un sapratusi, ka tādā veidā var parādīt savas balss skanīgumu.

Kate par savu hobiju uzskata tradicionālo dziedāšanu. Katru gadu viņa piedalās konkursā, svētkos "Pulkā eimu, pulkā teku" un pēc tam arī finālā "Klaberjakte". 2018.gada tradicionālajā dziedāšanā Kate kopā ar brāli Domeniku ieguva pirmo pakāpi un pēc tam bija iespēja uzstāties dižāko dziedātāju un mūziķu noslēguma pasākumā Līvānos. No 2017. gada Kate ir sākusi pati veidot savas tautas dziesmu apdares, ko pēc tam īsteno Upītes kapela. Ar divām dziesmām kapela arī startēja  "Pulkā eimu, pulkā teku" un ieguva 1.pakāpi.

No 2016.gada Kate kopā ar jauniešu folkloras kopu "Upīte" latgaliešu/latviešu tradicionālo mūziku rāda ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās - festivālos Rumānijā, Lietuvā, Polijā, Itālijā, Čehijā. Savukārt, klarnetes spēli Kate parasti demonstrē baznīcās, jo kā viņa pati saka "baznīca ir vieta, kur instruments skan visskanīgāk. Un tāpēc šādās vietās ir ļoti patīkami spēlēt"Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no K.Slišānes personīgā arhīva: ar brāli Domeniku pasākumā "Pulkā eimu, pulkā teku" (2018); ar brāli "Ontana dīnuos" - piemiņas zīmes atklāšanas pasākumā (2018); ar ģimeni (2016); ar Upītes bērnu folkloras kopu pasākumā "Pulkā eimu, pulkā teku" Upītē un Dzērbenē (2016; 2017); ar kapelu Klaberjaktes konkursā (2018); ar folkloras kopu "Upīte"


Raksta ID: 1266
Atjaunināts: 17 augusts, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Slišāne Kate
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1266