Tutiņa Anna

Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1936.gada 26.novembrī Šķilbēnu pagasta Stiglavas ciemā. Piecus gadus mācījusies Rekavas skolā, pēc tam sākusi strādāt kolhoza lauku brigādē. No 1959.gada Anna pāris gadus piedalījās Balvu gaļas kombināta celtniecībā, bet 1963.gadā atgriezās Stiglavā un turpināja strādāt lauku brigādē un fermā. Vēlāk ģimene pārcēlās uz Rogoļevu un strādāja par sargu Šķilbēnu mehāniskajās darbnīcās. No 1992.gada ir pensijā. No 1995.gada dzīvo Čilipīnē. Ģimenē izaudzināti trīs bērni - divi dēli un meita.
Liela dziedātāja bija Annas mamma Magdalēna Kuļša, kura dziedāja pirmo balsi. Anna atceras, ka viņas māte kopā ar vēl vienu sievu kājām gājušas uz Viļakas baznīcu, lai mācītos dziedāt misi latīņu valodā. Vēlāk viņa iemācīja visu misi divām meitenēm no Pleševas, ar kurām tad kopīgi dziedāja Rekavas baznīcā. Dziedāt uz baznīcu gāja arī Anna. Ilgus gadus (līdz 2002.gadam) viņa dziedāja Šķilbēnu baznīcas korī pie diriģentes Genovefas Bizunes.
No mammas Anna apguva arī psalmu dziedāšanu. Agrāk daudz sanāca dziedāt pa ciemiem, tagad visbiežāk mironi ved uz baznīcu un izvada no turienes. Baznīcā arī dzied psalmus. Psalmu vadītāja baznīcā ir Janīna Lapsa. Čilipīnes ciemā psalmu vadītājas ir Jadviga Kovaļevska un Otīlija Supe. Anna atceras, ka reizēm nācies dziedāt psalmus pat divatā. Anna Tutiņa ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības: "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām.
Daudzus gadus Anna Tutiņa dziedājusi etnogrāfiskajos ansambļos. Sākusi dziedāt 1981.gadā Rekavas etnogrāfiskajā ansamblī, kur viņu uzaicināja ansambļa vadītāja Margarita šakina. Ar M.Šakinu Anna Tutiņa piedalījusies arī folkloras svētkos Lietuvā. No 1997.gada līdz kolektīva 35 gadu jubilejas koncertam 2016.gadā dziedāja Šķilbēnu etnogrāfiskajā ansamblī.  Ar kolektīviem dziedājusi gan tuvās vietās - turpat pagastā, rajonā, gan tālākās vietās - Daugavpilī, Valmierā, Preiļos, Siguldā u.c.Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no A.Tutiņas personīgā arhīva: Anna (2012); 75 gadu jubilejas reizē (2006); dziedot etnogrāfiskajā ansamblī - 4. no labās puses (1981); ar sievām folkloras svētkos Lietuvā: Anna Ščemeļinska,Margarita Šakina, Domicella Pundure un Anna Tutiņa; ar Škilbēnu etnogrāfisko ansambli 90.gadu sākumā un 2012.gadā


Raksta ID: 1265
Atjaunināts: 08 augusts, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji -> Tutiņa Anna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1265