Lielbārde Nellija

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi Kubulu pagasta Pordaru ciemā 1939.gada 9.martā. Mācījusies Balvu vidusskolā. Uzreiz pēc skolas - 1858.gadā sāka strādāt Balvu Lauktehnikā par rēķinvedi. Pabeigusi kvalifikācijas celšanas kursus Lauksaimniecības akadēmijā Jelgavā, turpināja strādāt par grāmatvedi. Bija uzņēmuma galvenās grāmatvedes vietniece. Nellija Lauktehnikā nostrādāja 34 gadus līdz 1992.gadam, kad aizgāja pensijā.
No 1982.gada Nellija ar vīru dzīvo Kubulos. Ģimenē izaudzinātas divas meitas.
Skolas gados Nellija dziedāja skolas korī, pēc tam dziedāja Balvu Kultūras nama jauktajā korī pie diriģentes Veras Nemiro. Tā kā vairāki pašdarbības kolektīvi bija arī Lauktehnikā, tad viņa turpināja dziedāt uzņēmuma vokālajā ansamblī un dejot deju kolektīvā. Lauktehnikas pašdarbnieki ar saviem priekšnesumiem bieži brauca uz citiem kolhoziem un saimniecībām. Sieviešu vokālais ansamblis vairākkārt piedalījies rajona vokālo ansambļu skatēs.
Nellija Lielbārde garīgās dziesmas iemācījās no mammas jau bērnībā. Un parasti bija tā, ka, mājas dziedot, mamma viņai lika tās uzsākt.  Ciemā tolaik dziedāja arī psalmus, bet tos Nellija tad vēl nedziedāja. Ar Kubulu sievām Nellija sāka dziedāt no 2007.gada, kad centrā tika uzcelts un iesvētīts krucifikss. Sievas maija mēnesī katru dienu nāca te dziedāt, un viņām piebiedrojās arī Nellija. Pie krucifiksa viņas dzied joprojām – reizēm salasās vairāk sievu, reizēm atnāk tikai dažas. Un tā maija mēnesī katru dienu, citos mēnešos – vienreiz nedēļā.
Nelliju sāka aicināt arī uz psalmu dziedāšanu. Viņa atzīst, ka viņai nav iepriekšējās pieredzes kā tas ir lielākajai daļai dziedātāju, bet pamazām visu ir apguvusi. Un tagad labprāt piedalās psalmu dziedāšanā un neatsaka. Bija pieņemts, ka psalmus dziedāja trīs reizes, tagad bieži tikai divas reizes. Ja aicina psalmus dzied mirušā mājās, bet visbiežāk tomēr Kubulu kultūras namā, kur dziedātājām ir sava telpa. Te viņas novembra mēnesī dzied arī par visiem pagasta mirušajiem. Psalmu dziedāšana kopumā ilgst 2 – 3 stundas
Nellija Lielbārde ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtibu sarakstā iekļautās vērtības  “Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē” nesējām
Foto no N.Lielbārdes personīgā arhīva: Nellija (2018 un 60.gadu sākumā); ar Balvu Kultūras nama kori 1959.gadā (2 rindā pirmā no kreisās puses); ar Lauktehnikas vokā;lo ansambli (piektā no kreisās puses); pie krucifiksa Kubulos; ar vīru 50 gadu kāzu jubilejas reizē


Raksta ID: 1264
Atjaunināts: 07 augusts, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Lielbārde Nellija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1264