Kaša Lūcija

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1938.gada 2.aprīlī Briežuciema pagasta Pūšļevā septiņu bērnu ģimenē. Pabeigusi Briežuciema pamatskolu, Lūcija devās darba meklējumos uz Daugavpili. Te viņa strādāja rūpnīcā.
Lūcija stāsta, ka viņas ģimene bijusi ļoti ticīga, lūgušies rītā un vakarā. Tāpēc loģiski, ka arī Daugavpilī viņa iesaistījās baznīcas dzīvē, gāja to kopt un braukāja uz procesijām citās baznīcās. Liktenīgi, ka Bukmuižas baznīcā viņā ieskatījās baltinavietis Jānis Kašs, kurš Baltinavas kora sastāvā te bija atbraucis dziedāt baznīcā. Ilgi Lūcija nevarēja izšķirties, vai atgriezties dzimtajā pusē, un atkal liktenīgi – palīdzēt izšķirties lūdza Dievu. Baznīcas priesteris lūdzis Lūcijai, kad atbraukšot puisis, lai atnākot abi pie viņa. Pēc tikšanās noteicis: “ Brauc uz Baltinavu”. Tā Lūcija atgriezās mājās un 1971.gadā apprecējās. Ģimenē izaudzināti trīs bērni.
Lūcija Kaša ilgus gadus līdz pat pensijai strādāja Krājbankas filiālē Baltinavā. Un visus šos gadus Lūcija bija un ir katoļu baznīcas saimniece, kura kopj baznīcu, mazgā baznīcas drēbes, redz, kad jānopļauj zāle vai jāsakopj apkārtne. Kopt baznīcu viņa sāka jau krājbankas laikā. Katru dienu pusseptiņos Lūcija kopā ar Geļu Mežali un Anastasiju Ločmeli iet uz baznīcu lūgties līdz Misei, tad astoņos seko Mise – noskaita Rožukroni un dzied attiecīgās mēneša dziesmas. Runājot par baznīcu, Lūcija allaž saka mīļi - baznīciņa.
Lūcija Kaša jau bērnībā kopā ar māsām un brāļiem un mammu dziedāja dažādas dziesmas, arī reliģiskās.  Turpināja dziedāt bērēs. Ir tikai loģiski, ka viņa dzied arī “ saļmus”. Baltinavā visbiežāk dzied trīs reizes – pirms bērēm, bēru dienā un pēc tam. Agrāk gan dziedājuši katru dienu līdz bērēm. Arī psalmus Lūcija visbiežāk dzied kopā ar Geļu Mežali un Anastasiju Ločmeli, reizēm pievienojas citām dziedātājām. Reizēm viņai nemaz nav laika dziedāt, jo viss ir jāsagatavo un jāpalīdz izvadīšanā, tad dzied citas dziedātājas. Lūcija Kaša stāsta, ka psalmu dziedāšanu parasti jau visas dziedātājas zina un dara to kopīgi. Arī lasījumus ceļas un lasa katra pēc kārtas. Baznīcā psalmu dziedāšana notiek katru rudeni Dvēseļu dienā, kad draudze lūdzas par visiem mirušajiem.
Lūcija Kaša ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtibu sarakstā iekļautās vērtības  “Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē” nesējām.
2018.gadā Lūcija Kaša apbalvota ar Baltinavas novada Atzinības rakstu

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no L.Kašas personīgā arhīva: Lūcija (2010, 2004,1960)


Raksta ID: 1260
Atjaunināts: 30 jūlijs, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Kaša Lūcija
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1260