Tilžas luterāņu baznīca

Pirms pirmā pasaules kara Kokorevas draudze bija apvienota ar Strūžānu - Stirnienes draudzi, un tika dēvēta par Ruskulovas daļu. Sākot ar 19.gadsimta vidu, bet it sevišķi pēc poļu sacelšanās 1863.gadā te sāka ieceļot daudz luterticīgo latviešu no Vidzemes. Dievkalpojumi notika lielākajās mājās, rijās, piedarbos. Bija nepieciešamība pēc skolas un lūgšanu nama vietējiem. Toreizējais Ruskulovas muižas īpašnieks Otto fon Levenšteins uzdāvāja Ruskulovas luterticīgajiem 15 ha lielu zemes gabalu. 1908.gadā iesāka celt skolu, kuru izdevās pabeigt tikai pēc 3 gadiem. Skolas ēkā notika arī dievkalpojumi. Šis vecais luterāņu draudzes nams arī atzīts par vietējās nozīmes kultūras pieminekli.

1920.gadā tika nodibināta atsevišķa Kokorevas (vēlāk Tilžas) draudze. 1926.gada oktobrī prāvests K.Irbe iesvētīja jaunās baznīcas pamatakmeni. Tajā pašā rudenī visai baznīcai iemūrēja pamatu. Baznīcu iesvētīja arhibīskaps Teodors Grīnbergs 1930.gada 12.oktobrī.

2005.gada 23.oktobrī svinēja Tilžas luterāņu baznīcas 75 gadu jubileju. Svētku dievkalpojumā sprediķi teica Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags.

Mācītāji: J.Kundziņš, J.Bīlmanis, G.Kness-Kņezinskis, M.Ķemers, M.Bļodnieks, L.Taivans, Ž.Dambis, J.Baumanis, J.Kovals, Einārs Alpe, Mārtiņš Vaickovskis

Vietējās nozīmes kultūras piemineklis Tilžas pagastā

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto – I.Bobrova (2007); Apsveikuma kartiņa Iesvētīšanas dienā -J.Šakala foto (30.gadu sāk.)


Raksta ID: 126
Atjaunināts: 04 decembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 8
Kultūrvēstures objekti -> Baznīcas -> Tilžas luterāņu baznīca
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=126