Šakina Anna

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1931.gada 1.decembrī Šķilbēnu pagasta Bākarovā. Septiņus gadus mācījusies Lejiņu pamatskolā, pēc tam strādāja mājās un palīdzēja vecākiem. Vēlāk strādāja lauku brigādē Čapajeva kolhozā, tad “ Uzvarā” un padomju saimniecībā “Šķilbēni”. Kādu laiku, kad pastāvēja Bākarovas pienotava, Anna strādāja tajā. Pensjā no 1986.gada.
Šobrīd dzīvo Šķilbēnu pagasta Tribunovas ciema “Ozolniekos” pie meitas
Anna atceras, ka dziedāt paticis jau kopš bērnības – dziedājusi ganos iedama, dziedājusi ar mammu iedama pa bērēm psalmus. Iepatikušās garīgās dziesmas. Tagad Anna Šakina ir pieredzējusi psalmu vadītāja, kuru visiežāk aicina dziedāt Bākarovā un apkārtējos ciemos – Svičevā un Tribunovā. Anna visu mūžu nodzīvojusi Bākarovā. Netālu dzīvojušas arī Natālija Šakina un Stefānija Šakina, kuras arī piedalījušās psalmu dziedāšanā, un tā sanācis, ka viņas visas trīs arī aicinājuši dziedāt. Vadīt psalmu dziedāšanu Anna sākusi jau 60.gados, kad vienās bērēs izrādījies, ka nav kas vada dziedāšanu. Tā apkārtējo mudināta viņa sāka. Toreiz gan bijis daudz dziedātāju, bet tagad bieži viņas dzied tikai trijatā. Reizēm pievienojas kādi kaimiņi vai radi.
2000.gada 25.novembrī Annas Šakinas mājās notikušo psalmu dziedāšanu par viņas piederīgajiem ierakstīja magnetafonā, kuru vēlāk pavairoja arī kasetēs. Dziedāšanā līdz ar Annu, Natāliju un Stefāniju Šakinām vēl piedalījās Anna Keiša un Lilioza Balode.
Anna Šakina ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtibu sarakstā iekļautās vērtības  “Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē” nesējām. Vairākas reizes viņa piedalījusies arī psalmu dziedāšanā Šķilbēnu katoļu baznīcā.
Anna Šakina ir ilggadēja dziedātāja Šķilbēnu baznīcas korī. Korī viņa sākusi dziedāt 1950.gadā pie diriģentes Bizunes, un dziedāja līdz 1980.gadam.
Tā kā Annas Šakinas mammas mājās bija stelles, tad viņa agri bija iemācījusies aust. Kad 1963.gadā apprecējās, arī vīra mājās bija stelles. Audusi visu nepieciešamo – galdautus, grīdas celiņus, segas.


Anna Šakina (2018 un 1983) – I.Bobrovas foto un foto no A.Šakinas personīgā arhīva


Raksta ID: 1259
Atjaunināts: 30 jūlijs, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Šakina Anna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1259